Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Onderwijsbegroting

Onderwijs dossier Onderwijsbegroting

Het Docentenplein onderwijs dossier "Onderwijsbegroting" bevat:

"Onderwijsbegroting" in het onderwijsnieuws

Onderwijsbegroting 2019: Door op ingeslagen weg

Met zijn begroting voor 2019 bevestigt het kabinet de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs, onder meer in het regeerakkoord. Met dank aan de toegezegde werkdrukmiddelen en extra geld voor...

→ Lees dit artikel


Onderwijsbegroting 2018 volgens de AVS

AVS: ‘Een goede eerste stap voor het primair onderwijs’ De koning zei over de stand van zaken in het land: ‘Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld.’ De AVS vindt dit...

→ Lees dit artikel


Onderwijsbegroting 2016: leerling en student centraal

Leerlingen en studenten verdienen het om optimaal te worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Om dit te bereiken moet het onderwijs uitdagender, flexibeler en persoonlijker. Scholen en docenten zijn...

→ Lees dit artikel


Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren...

→ Lees dit artikel