Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning in de huidige cao-afspraken. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september start.

Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland om ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan.
Uit een recente ledenpeiling van de AVS over de uitkomsten van het CAO PO-akkoord waar ruim 700 schoolleiders op reageerden, blijkt dat er binnen de scholen en besturen grote steun is voor de opvatting dat ook de salarissen van schoolleiders en oop’ers moeten worden verbeterd. 99 procent van de ondervraagde schoolleiders is die mening toegedaan. 96 procent geeft aan dat hun teams het hiermee eens zijn en 97 procent van de besturen deelt volgens hen die mening. Vooral het feit dat adjunct-directeuren nu soms zelfs minder gaan verdienen dan leerkrachten in de hoogste schaal roept veel verontwaardiging op. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is.” Van de geënquêteerde schoolleiders vindt 91 procent dat de AVS eigen acties voor schoolleiders moet initiëren. Zij vinden ook dat de AVS daarbij de acties van het PO-Front voor gelijkschakeling van de salarissen met het vo moet blijven steunen.

Het complete bericht: www.avs.nl/artikelen/wijschoolleiders-slaan-alarm-op-12-september

VorigeGroot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd
VolgendeLesmateriaal kopen met je creditcard: een slim idee!
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter