Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Dossier Doorstroom

Onderwijs dossier Doorstroom

Het Docentenplein onderwijs dossier "Doorstroom" bevat:

"Doorstroom" in het onderwijsnieuws

Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo

De doorstroom van het vmbo naar het havo wordt vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat regelt dat leerlingen met een...

→ Lees dit artikel


Goede doorstroom vmbo-havo vraagt om meer dan een wetswijziging

Het wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob is een stap in de goede richting van een gelijke behandeling van leerlingen. Ook geeft het ouders en leerlingen meer duidelijkheid over de...

→ Lees dit artikel