Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Doorstroom

Onderwijs dossier Doorstroom

Het Docentenplein onderwijs dossier "Doorstroom" bevat:

"Doorstroom" in het onderwijsnieuws

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd

Vanaf volgend jaar wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al...

→ Lees dit artikel


Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo

De doorstroom van het vmbo naar het havo wordt vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat regelt dat leerlingen met een...

→ Lees dit artikel


Goede doorstroom vmbo-havo vraagt om meer dan een wetswijziging

Het wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob is een stap in de goede richting van een gelijke behandeling van leerlingen. Ook geeft het ouders en leerlingen meer duidelijkheid over de...

→ Lees dit artikel