Ministers Slob en Van Engelshoven (Onderwijs) maken één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen, zodat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Daardoor wordt voor leerlingen, studenten en ouders duidelijker welke gegevens over hen worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook krijgen scholen en instellingen minder administratieve lasten. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de nieuwe wet.

Voor scholen worden drie administratieve handelingen makkelijker. Zo kunnen leerlingen voortaan digitaal worden uitgeschreven. Dat zorgt ervoor dat de tot nog toe benodigde papieren rompslomp overbodig wordt. Daarnaast wordt het voor DUO mogelijk om de geboorteplaats van leerlingen door te geven aan middelbare scholen en mbo’s. Scholen hoeven daardoor niet meer aan elke leerling te vragen naar de geboorteplaats.

Tenslotte krijgen basisscholen voortaan automatisch informatie over het niveau waarop hun oud-leerlingen in de eerste drie jaar van de middelbare school zitten. Die informatie is voor de basisschool nodig om hun eindadviezen te kunnen evalueren. Scholen vragen de niveaus van hun oud-leerlingen nu op bij de middelbare school, maar krijgen in veel gevallen niet of te weinig gegevens. Bovendien worden die dan veelal via de mail gedeeld. In de nieuwe vorm worden deze gegevens veiliger gedeeld.

Minder administratie
‘Bij alle wetswijzigingen kijken we er als ministerie naar hoe we de regeldruk voor scholen kunnen verminderen’, aldus minister Slob. ‘Hier konden we twee vliegen in één klap slaan: we maken een nieuwe en heldere wet over privacy, die allerlei losse bepalingen vervangt. En we zorgen ervoor dat scholen minder administratief gedoe hebben.’

De gegevens van leerlingen zitten nu in een aantal registers. Daar wordt gebruik van gemaakt om te bepalen hoeveel geld een school krijgt, maar ook om uitval van leerlingen te voorkomen en voor de inspectie om toezicht te houden. Bij zo’n register komen veel vraagstukken kijken rond privacy. De nieuwe wet wordt dan ook meteen aangepast aan de eisen van de huidige tijd.

Privacy
Zo wordt er ook in de nieuwe wet op gelet dat niet meer gegevens van leerlingen worden verstrekt dan noodzakelijk. En worden er duidelijke grenzen gesteld aan het gebruik van gegevens. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet steeds nieuwe wetten nodig zijn, wordt een deel van de afspraken vastgelegd in een zogeheten algemene maatregel van bestuur. Die kan na een Privacy Impact Assessment, en adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State worden aangepast. Dat is een sneller traject dan een wetswijziging.

VorigeStel democratie centraal in het burgerschapsonderwijs
VolgendeZonweringen op scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter