De Onderwijsraad heeft vandaag zijn werkprogramma voor 2019 gepubliceerd. Het werkprogramma 2019 sluit aan bij de Meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld.

In het werkprogramma 2019 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan: Lezen en leesbevordering (i.s.m. Raad voor Cultuur), Verschillen tussen jongen en meisjes in het onderwijs, De rol van onderwijsbesturen, De educatieve infrastructuur, De vrijheid van onderwijs, Passend onderwijs en een aantal wetgevingsadviezen.

Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW en met de onderwijscommissies van Eerste en Tweede Kamer. Het werkprogramma laat ruimte voor aanpassingen of toevoegingen van actuele, nieuwe inzichten van het kabinet of van de Staten-Generaal.

VorigeKinderen door langdurig pesten vrijgesteld van leerplicht
VolgendeInvesteringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter