Er komt een bovengrens aan het aantal studiepunten dat een student in zijn eerste jaar moet halen om zijn studie te mogen vervolgen. Het zogeheten bindend studieadvies (bsa) mag voortaan nog maximaal 40 studiepunten bedragen, twee derde van het totaal aantal punten dat een student in het eerste jaar kan halen. Tot dusver was het aan de instellingen om een eigen bsa-norm vast te stellen en lag deze in bijna alle gevallen boven de 40 studiepunten. Daar brengt minister Van Engelshoven (Onderwijs) verandering in. Dat kondigt zij vandaag aan in haar toespraak tijdens de opening van het academisch jaar aan Tilburg University.

Met de maatregel wil de bewindsvrouw voorkomen dat studenten in hun eerste jaar onnodig struikelen. Ook moet het plafond in het bsa ervoor zorgen dat de psychische druk onder studenten afneemt.

Het bsa is ooit geïntroduceerd als instrument waarmee de opleiding samen met de student kon bepalen of hij of zij wel de juiste keuze had gemaakt. Hierdoor zou op tijd kunnen worden ingegrepen en de begeleiding worden aangepast. Als blijkt dat de student niet op de juiste plek zit, kunnen studenten en begeleiding gezamenlijk op zoek naar een plek die wel geschikt is. Inmiddels hanteren bijna alle opleidingen een bsa.

Van Engelshoven constateert echter dat het bsa steeds meer wordt gebruikt als puur selectie-instrument, om te voorkomen dat studenten verderop in de studie mogelijk vertraging oplopen en het rendement van de opleiding drukken. ,,Ik wil niet dat het systeem zo uitpakt en daarom grijp ik in’’, aldus de minister.

Door minder druk op het eerste jaar te leggen worden er geen onnodige barrières opgeworpen die studenten afschrikken. Van Engelshoven: ,,Met een bsa van 50 of 60 studiepunten in het eerste jaar pak je studenten op het kwetsbaarste moment, aan het begin van hun studie.’’ Door verlaging van het bsa ontstaat er meer ruimte voor bredere ontwikkeling van studenten, de tijd om je aan te passen aan je nieuwe leven als student en voor laatbloeiers.

Het plafond van 40 studiepunten sluit aan bij een eerdere conclusie van de inspectie. ,,Een bsa van maximaal 40 studiepunten geeft studenten lucht, en de opleiding houdt de mogelijkheid om studenten die echt een verkeerde keuze hebben gemaakt naar een betere plek te helpen. Wie twee derde van zijn eerste jaar haalt kan nooit op de verkeerde plek zitten of kansloos zijn’’, schetst de minister. Ondertussen laat ze onderzoeken wat beter werkt als je kwetsbare groepen wilt begeleiden tijdens hun studie.

VorigeGratis groente en fruit op de basisschool
VolgendeGroot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter