Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws speciaal onderwijs

Leden geven groen licht voor akkoord Passend onderwijs

Leden geven groen licht voor akkoord Passend onderwijs

15 januari 2013. De leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het bereikte principeakkoord over de personele gevolgen van de invoering van Passend onderwijs. 90% van de respondenten op de (digitale) ledenraadpleging gaf aan dat we aan de slag kunnen met het akkoord tussen PO-Raad, VO-raad, OCW en de vakcentrales. De PO-Raad neemt daarbij natuurlijk de genoemde aandachtspunten van de leden mee. Vanuit de PO-Raad zal via de vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie bewaakt worden, dat er sprake is van een simpele, maar scherpe nulmeting door het Participatiefonds......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

12 december 2012 De handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs zijn herzien. De wijzigingen in de handreiking betreffen een aantal juridische aanscherpingen naar aanleiding van vragen vanuit de diverse samenwerkingsverbanden en enkele nieuwe elementen die voortkomen uit de behandeling van de wetgeving Passend onderwijs in de Eerste Kamer. Omdat het in een aantal gevallen om substantiële wijzigingen gaat ten opzichte van de versie van april 2012 is het van belang deze herziene handreiking zo mogelijk bij de uiteindelijke vormgeving van uw statuten te betrekken. De belangrijkste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Passend onderwijs: principeakkoord OCW, vakorganisaties en werkgevers

Passend onderwijs: principeakkoord OCW, vakorganisaties en werkgevers

20 november 2012Sectororganisaties, vakbonden en het Ministerie van OCW hebben in goed overleg een concept landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen die resulteren uit het verleggen van geldstromen in het nieuwe stelsel passend onderwijs (zie bijlagen). Het kader moet richting geven om maatwerk op lokaal niveau mogelijk te maken in overleg tussen samenwerkingsverbanden, (v)so besturen en vakorganisaties. Doel van de overeenkomst is om zoveel mogelijk expertise te behouden en meer preventief in te zetten in het nieuwe stelsel passend onderwijs. Partijen kunnen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Afspraken over gevolgen bezuiniging passend onderwijs

Afspraken over gevolgen bezuiniging passend onderwijs

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en vakbonden afspraken gemaakt met minister Van Bijsterveldt over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. Door dit onderhandelaarsakkoord, waarbij 60 miljoen beschikbaar komt, maken medewerkers meer kans om een baan binnen het onderwijs te behouden, waardoor expertise beter behouden kan blijven. De PO-Raad blijft het oneens met het kabinet over de noodzaak en impact van de bezuiniging van 300 miljoen. Minister en Tweede Kamer houden echter vast aan de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt. Om daarbij de gevolgen van de bezuinigingen voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Verfrissend congres Expertisecentrum handicap  studie

Verfrissend congres Expertisecentrum handicap studie

Met dé blikopener voor hoger onderwijs komt het expertisecentrum handicap + studie tijdens het tweejaarlijkse congres op 10 december 2012 in Congrescentrum DOMSTAD te Utrecht: Universal Design for Learning. Universal Design for Learning (UDL) gaat uit van het principe dat studiebelemmeringen worden weggenomen door tijdens de ontwikkeling van het onderwijs rekening te houden met de verschillende leerbehoeften, mogelijkheden en talenten van studenten. Winst Dit levert volgens handicap + studie veel op voor studenten met een functiebeperking. Tegelijkertijd......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Docentenplein