Op welke vlakken is de oorthermometer een betere keuze dan zijn rectale tegenhanger?

Het wordt aangeraden om in huis bepaalde medicatie, een EHBO kistje en/of toebehoren te hebben voor gevallen van (uiterste) nood. Op die manier kun je altijd, en gelijk wanneer nodig, eerst hulp toedienen. Het meest voor de hand liggende is de thermometer die gebruikt wordt om aan te geven of iemand koorts heeft, en in welke mate. Echter is de keuze aanzienlijk uitgebreid en lijkt de oorthermometer het steeds vaker te winnen van de rectale tegenhanger.

Eerste hulp bij ongevallen (of ziekte)
Heb je ooit gehoord van het zogenaamde “EHBO” kistje? Waarmee het mogelijk wordt om “eerste hulp bij ongevallen” te kunnen geven? En eventueel ook bij ziekte, aangezien het verbandkistje ook heel wat, op het eerste zicht banale, voorwerpen bevat die we eigenlijk allemaal in huis zouden moeten hebben. Denk maar aan wondgaas, pleistertjes en niet de vergeten de klassieke thermometer waarbij je zelf de keuze maakt tussen de oor, danwel de klassieke rectale variant. Extra handig wanneer je kindje, of jijzelf, ziek worden en de temperatuur moet worden gemeten.

Niet iedereen is in staat om even snel en probleemoplossend te reageren in bepaalde stresssituaties. En al ben je niet in staat om bijvoorbeeld een hartmassage toe te dienen in geval van uiterste nood, toch is het een minimumvereiste om te weten wat je bij eventuele kleine ongevalletjes en/of ziekte dient te doen. Wanneer je kindje valt en hij/zij de knietje bezeerd, dan moet er een reflex ontstaan van “schoonspoelen, ontsmetten en eventueel, alhoewel meer voor troost, af te werken met een pleistertje”. Is je kindje ziek en heeft hij/zij minder eetlust en een gloeiende huid, dan weet je dat je in eerste instantie de temperatuur moet meten om te zien of er sprake is van koorts én uiteraard in welke mate!

Het gebruik van de thermometer
Eén van de basisbenodigdheden die dan ook effectief niet mag ontbreken in het eerder genoemde EHBO kistje, is de thermometer. Een handig en compact voorwerp waarmee je makkelijk en snel kunt nagaan of iemand koorts heeft, en indien ja, in welke mate precies.
Uiteraard is niet elke thermometer even nauwkeurig en bestaan er vandaag de dag heel wat meer types dan enkel en alleen de traditionele rectale variant. Zo lijken steeds meer gebruikers de rectale thermometer links te laten liggen en te kiezen voor de populairder wordende oorthermometer. Welke thermometer je kiest, is uiteraard een persoonlijke kwestie die bij elk van ons anders kan zijn.

Hoe zit het dan met de oorthermometer?
De redenen waarom steeds meer klanten lijken te kiezen voor de oorthermometer, kunnen op verschillende vlakken worden gezocht, van de werking, de snelheid tot de accuraatheid waarmee de metingen plaatsvinden. Zo blijkt de werking van een oorthermometer te steunen op het gebruik van een ingebouwd infraroodsysteem dat in staat is om de temperatuur van het trommelvlies te meten zonder er ook effectief fysiek mee in contact te komen. Dit resulteert niet alleen in een snelle maar ook vrij nauwkeurige meting.

Bovendien zullen de meeste recente oorthermometers uit zichzelf meerdere korte metingen na elkaar gaan uitvoeren teneinde de nauwkeurigheid van het resultaat zoveel mogelijk te verhogen. Kortom, in vergelijking met zijn traditionele rectale variant blijkt de oorthermometer in eerste instantie veel nauwkeuriger te zijn.

Daarnaast is het gebruik ervan ook geheel “pijnloos”, in die zin dat je er helemaal niets van voelt. Niet dat het gebruik van een rectale oorthermometer hier als pijnlijk bestempeld moet worden, maar het is evenmin aangenaam te noemen. Tegenwoordig bestaan er ook moderne oorthermometers die je gewoon ter hoogte van het voorhoofd dient te houden, waarna de temperatuur gelijk wordt gemeten. Nog net iets hygiënischer en minstens even nauwkeurig als de standaard oorthermometer waarmee de metingen enkel en alleen via het oor konden worden uitgevoerd.

VorigeKettingzaag onmisbaar op het werkterrein
VolgendeNiet zonder rugzak naar school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter