Onderwijsnieuws Docentenplein

Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Op alle niveaus, van ambtenaar tot Kamerlid, is gelobbyd om de bekostiging te verruimen en meer aan te laten sluiten bij de praktijk van dit onderwijs. Concreet heeft de PO-Raad gevraagd om langere bekostiging en betere aansluiting bij de fluctuaties in leerlingenaantallen. Hierover zijn tijdens de begrotingsbehandeling drie moties ingediend. Alleen de motie van D66 heeft het gered. Deze motie roept de regering op om - in overleg met de PO-Raad en VO-raad - te zoeken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Door de cocktail van een pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leraren basisonderwijs in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. Ondanks krimp zullen in het voortgezet onderwijs tekorten blijven bij exacte vakken en talen. Het mbo krijgt het moeilijk als de economie verder aantrekt. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde gisteren samen met zijn Kamerbrief over de arbeidsmarkt een dik pak onderzoeken mee. Daaruit blijkt onder meer dat er de komende jaren veel banen in het basisonderwijs bijkomen, terwijl de tekorten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort | AOB

Bussemaker: extra begeleidingsplekken voor vluchtelingstudenten

Bussemaker: extra begeleidingsplekken voor vluchtelingstudenten

Veertig extra vluchtelingstudenten kunnen een begin maken met de voorbereiding op hun hbo-studie. Minister Bussemaker heeft dit donderdag bekendgemaakt tijdens de jubileumviering van de Vereniging Hogescholen. De veertig extra plekken voor de duur van vier jaar is het verjaardagscadeau van Bussemaker voor de VH, die dit jaar veertig jaar bestaat. Bussemaker riep de hogescholen en universiteiten op de plekken ‘te zijn én te blíjven, waar polarisatie een halt wordt toegeroepen. De plekken waar mensen durven denken in termen van verrijking en solidariteit. En waar menselijkheid...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vluchtelingen

Zaterdag eerste Nationale Schoolleiders Top

Zaterdag eerste Nationale Schoolleiders Top

Zaterdag 7 november komen zeshonderd schoolleiders van middelbare scholen uit heel Nederland bijeen voor de eerste Nationale Schoolleiders Top. In de Van Nelle fabriek in Rotterdam gaan deze schoolleiders - los van de hectiek van alle dag – een dag lang intensief werken aan nóg beter onderwijs op hun school. Ze staan er niet alleen voor: zestig betrokkenen van het platform NL2025 waaronder sporters, wetenschappers, CEO’s, en kunstenaars denken met hen mee. Premier Mark Rutte opent de Top. Gastheer van de Top is staatssecretaris Sander Dekker. “Schoolleiders maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleiders

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Aanscherping eisen examencommissies in het mbo

Examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de wettelijke eisen die worden gesteld aan examencommissies in het mbo verder worden aangescherpt. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ze moeten kennen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO