Onderwijsnieuws Docentenplein

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen. In zeer uitzonderlijke situaties kan dit onderwijs ook worden gevolgd bij een particuliere instelling. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker op 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. De VO-raad en PO-Raad zijn blij met de extra ruimte voor leerlingen, maar tegelijkertijd bang voor juridisering en het ontstaan van nieuwe criteria voor ‘een uitzonderlijke situatie’, die leiden tot extra bureaucratie.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad | PO-Raad

Onderzoek naar loongebouw primair onderwijs

Onderzoek naar loongebouw primair onderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer hecht, net als de PO-Raad, groot belang aan flexibele routes voor instromende leraren, met daarbij ook aandacht voor academische verdieping en loopbaanperspectief. De Tweede Kamer debatteerde op 18 november over leraren en lerarenbeleid. Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd onderzoek te doen naar het loongebouw in het primair onderwijs. Uit dit onderzoek moet blijken of het loongebouw voldoende mogelijkheden biedt voor instroom van academisch opgeleide leraren in het basisonderwijs. De aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Lerarenagenda...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

WNT: nieuwe normen 2016

WNT: nieuwe normen 2016

Per 1 januari 2016 worden de verlaagde sectorale WNT-normen voor de onderwijssectoren vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De uitgangspunten van de regeling zijn eenvoud, transparantie en controleerbaarheid. De regeling, die in overleg met de onderwijssectoren is opgesteld, is op 17 november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. In september 2014 zijn de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het overleg gestart met partijen in het onderwijs over de verlaagde WNT-norm en een nieuwe regeling voor de onderwijssectoren voor 2016....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Meeste burn-outklachten in het onderwijs

Meeste burn-outklachten in het onderwijs

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk. Dat melden CBS en TNO. Het onderwijs is koploper als het gaat om het percentage werknemers met burn-outklachten: 1 op de 5 werknemers heeft ermee te maken. Dit is onder meer toe te schrijven aan de hoge werklast en de hoge mate van emotionele betrokkenheid die het werk meebrengt. In...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CBS

Betere waarborgen kwaliteit onderwijs buiten de school

Betere waarborgen kwaliteit onderwijs buiten de school

Ook kinderen die niet of niet volledig kunnen meedoen met het onderwijs op een reguliere school hebben recht op goed onderwijs. Staatssecretaris Dekker wil daarom de kwaliteit van het onderwijs buiten de school beter waarborgen. Dat schrijft hij in een voorstel aan de Tweede Kamer. Dekker:"Ieder kind heeft recht op onderwijs. Soms schieten de mogelijkheden op een reguliere school tekort. Ik wil zorgen dat kinderen die – soms tijdelijk – niet naar een gewone school kunnen ook onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde in is. Ik vat het recht op onderwijs op als een recht op goed onderwijs."

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid