Onderwijsnieuws Docentenplein

'Grote steden 'verbijsterd' over bezuiniging onderwijsachterstand

'Grote steden 'verbijsterd' over bezuiniging onderwijsachterstand

De wethouders van de grootste vier steden zijn boos over de voorgenomen bezuinigingen op onderwijsachterstandsgelden. ‘Dit voorstel legt een bom onder het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus de wethouders. Korting De wethouders van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam sturen nu ook een brandbrief. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil namelijk het geld eerlijker verdelen over de gemeenten waardoor de grootste gemeenten minder geld krijgen. Het gaat om een totale korting van 34 miljoen euro voor de vier gemeenten. Ook wil de staatssecretaris het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bezuinigingen

Zwarte Piet is welkom op veel scholen

Zwarte Piet is welkom op veel scholen

Het uiterlijk van Zwarte Piet wordt op veel scholen niet aangepast. Dat blijkt uit de Pieten-enquête van de AOb. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet wordt aangepast. Uit de enquête blijkt dat de 16 procent van de leraren die aangeeft het feest dit jaar wel aan te passen, vooral werkt op basisscholen met een overwegend allochtone populatie. Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven vasthouden aan Zwarte Piet: 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen. Opvallend is dat eenderde van de respondenten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | Zwarte-Piet

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad is blij dat ze met de vakbonden een afspraak heeft kunnen maken. De invulling van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen nog tot 1 januari de subsidieregeling ‘Jong en Oud’ aanvragen voor het aantrekken en begeleiden van jonge leraren. De regeling van het sectorplan PO steunt dit met maximaal € 7000 subsidie per leraar. Tot nu toe hebben 37 schoolbesturen één of meerdere aanvragen ingediend voor 116 leraren. Er is ruimte voor meer subsidieverzoeken voor aanstellingen vanaf 1 april vorig jaar. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Door extra voorlichting over de regeling is nu bij steeds meer schoolbesturen de twijfel weg...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Subsidieregeling

Onderwijsraad: verruiming wettelijke kaders voor eindtoetsing risicovol

Onderwijsraad: verruiming wettelijke kaders voor eindtoetsing risicovol

Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Daarnaast is verruiming van die wettelijke kaders risicovol. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs. Met het advies, dat vandaag aan staatssecretaris Dekker van OCW wordt aangeboden, waarschuwt de raad voor overhaaste en ondoordachte stelselwijzigingen. De raad is een voorstander van maatwerk, maar adviseert de wettelijke kaders rond eindtoetsing in het funderend onderwijs ongemoeid te laten. Verruiming van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets