Ongelijkheid in buitenschoolse activiteiten heeft volgens landelijk onderzoek impact op leerprestaties

Ongelijkheid in hulpbronnen thuis, zoals boeken, sportles of een eigen bed, leiden tot grote verschillen in de leerprestaties van basisschoolleerlingen. Op scholen waar kinderen weinig hulpmiddelen hebben, zijn de leerprestaties lager. Dat blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van ABN AMRO onder scholen in heel Nederland, ingevuld door 351 leerkrachten. Een brede ontwikkeling, toegang tot voorzieningen en voldoende ontspanning vormen een belangrijke basis van de schoolprestaties van kinderen. Basisscholen zouden hierin het verschil kunnen maken door in het nieuwe schooljaar meer buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Op 11 mei 2022 organiseren de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds het vierde seminar over kansenongelijkheid in het onderwijs.

Het onderzoek ‘Gevolgen van kansenongelijkheid’ laat zien dat naast de plek waar je opgroeit, ook de voorzieningen die kinderen thuis aangereikt krijgen invloed hebben op de schoolprestaties. Buitenschoolse activiteiten en voorzieningen thuis liggen traditioneel gezien in de invloedsfeer van ouders. Er ontstaat ongelijkheid, omdat er grote verschillen zijn in welke mate ouders hun kinderen toegang kunnen bieden tot bijvoorbeeld cultuurbezoeken, kinderboeken of een eigen kamer.

Museum-en theaterbezoek zijn relatief exclusieve activiteiten volgens de ondervraagde leerkrachten. Slechts 14% van de leerlingen heeft muziekles, 37% heeft minder dan 10 kinderboeken in huis. 1 op 20 kinderen heeft thuis geen eigen bed. Het aanreiken van extra activiteiten en hulpbronnen, óp en buiten school, draagt bij aan het creëren van gelijke kansen tussen leerlingen onderling.

Corona voorkwam dat kinderen ontdekken wat zij leuk vinden
ABN AMRO en het Jeugdeducatiefonds concluderen dat scholen een sleutelrol kunnen spelen om de kansen voor alle leerlingen te vergroten. Zolang de overheid dat niet doet willen wij dat mogelijk maken. “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om toegang te hebben tot uitjes, muziekles of sport. In elke klas zit er ook een kind zonder eigen bed, dat net zoveel kansen moet krijgen om zich maximaal te kunnen ontplooien.”, zegt Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds. “Zeker door de coronapandemie en de toegenomen armoede hebben veel kinderen niet kunnen ontdekken waar zij plezier uithalen. Scholen kunnen in dit gat springen.”

Robert Swaak, CEO ABN AMRO en voorzitter van de ABN AMRO Foundation, vervolgt: “Alle kinderen verdienen gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond. Dit onderzoek toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat kinderen de juiste hulpmiddelen aangereikt krijgen om zich te ontwikkelen. Wij zetten met de ABN AMRO Foundation, sponsoring en vrijwilligers onze deskundigheid in om bij te dragen aan het aanpakken van sociale problemen.”

ABN AMRO Foundation
De ABN AMRO Foundation zet zich al 20 jaar in voor kinderen die opgroeien in een minder kansrijke omgeving dan hun leeftijdsgenoten. De foundation organiseert in afstemming met de partnerscholen wekelijks maatschappelijke activiteiten om de horizon van kinderen met minder kansen te verbreden. Dit zijn buitenschoolse activiteiten die variëren van online rekenles, tot sportclinics bij Ajax en van historische stadswandelingen tot theaterbezoek. In 2021 hebben meer dan 18.000 kinderen meegedaan aan een activiteit onder begeleiding van bijna 3.400 ABN AMRO vrijwilligers. Dit schooljaar zijn er 386 scholen aangesloten bij het programma van het Jeugdeducatiefonds. 100 daarvan werken ook samen met de ABN AMRO Foundation.

Seminar Kansenongelijkheid
Het Jeugdeducatiefonds en de ABN AMRO Foundation organiseren op 11 mei 2022 een seminar over kansenongelijkheid tussen kinderen. Aan de hand van inspirerende sprekers, zoals Jeroen Dijsselbloem (oud voorzitter Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, schrijver boek De Onderwijs Familie) en Martin Olsthoorn (Sociaal Cultureel Planbureau) geven Robert Swaak (CEO ABN AMRO & voorzitter ABN AMRO Foundation) en Hans Spekman (directeur Jeugdeducatiefonds) inzicht in de stappen die gezet moeten worden om de kansenkloof tussen kinderen te dichten. Daarnaast wordt het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek ‘Gevolgen van kansenongelijkheid’ gepresenteerd.

Onderzoek Gevolgen van kansenongelijkheid
SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds begin 2022 onderzoek gedaan naar de verschillen in hulpbronnen thuis. In een enquête onder basisschoolleerkrachten van groep 5 door heel Nederland is gevraagd naar ontwikkelmogelijkheden, zoals kinderboeken en theaterbezoek, maar ook naar ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen bestaan in deze hulpbronnen, die op hun beurt weer samenhangen met schoolprestaties.

VorigeOnderwijs in Oekraïne: omgekomen kinderen, lege klaslokalen en verwoeste gebouwen
VolgendeWebinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter