ICT-studenten kunnen voortaan ook docent worden

Dringende behoefte aan ICT-docenten; daarom kunnen ICT-studenten voortaan ook docent worden

Het lerarentekort in Nederland is nijpend, met name in de technische vakken. Qua onvervulde lerarenvacatures staat het vak informatica veruit aan de top. De HvA biedt daarom vanaf september de mogelijkheid aan HBO-ICT-studenten om hun lesbevoegdheid erbij te halen, zodat zij niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook als ICT-docent aan de slag kunnen.

Aan ICT-docenten op middelbare scholen is dringend behoefte. Docenten informatica staan op nummer 1 als het gaat om percentages onvervulde vacatures op lerarengebied, zo blijkt uit de laatste trendrapportage hierover van het ministerie van OCW. Dit tekort wordt in de nabije toekomst nog veel groter.

De opleiding HBO-ICT en de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA hebben daarom de handen ineengeslagen, om dit tekort te helpen oplossen. Vanaf komend collegejaar kunnen ICT-studenten een speciaal traject volgen, dat samen met de lerarenopleidingen is opgezet, zodat zij binnen hun normale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid erbij kunnen halen.

ICT-onderwijs verdwijnt ongemerkt
Aanleiding voor dit initiatief is het nijpende landelijke lerarentekort, met name in de technische vakken. Het vak ICT is nog eens extra de dupe, omdat dit specifieke lerarentekort onzichtbaar blijft. ICT is namelijk geen examenvak, dus schrappen scholen vaak dit vak wanneer er geen docent is. “Bij wiskunde merk je het direct als er geen docent is; maar bij ICT niet, omdat het onderwijs dan verdwijnt”, zegt Dineke de Rijk, docent bij de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, en een van de initiators van de nieuwe route Teaching ICT.

Amsterdam schreeuwt om meer ICT’ers
ICT-onderwijs is momenteel juist harder nodig dan ooit, aangezien in de ICT- en technieksector nu al een veel grotere vraag naar arbeidskrachten is dan aanbod. En met de energietransitie op komst, en de snelle digitalisering van de samenleving, neemt de vraag naar technisch en ICT-geschoold personeel in de toekomst nog eens sterk toe. Tegelijk kiezen scholieren nu juist minder vaak een technisch profiel. De kloof tussen vraag en aanbod wordt dus alleen maar groter. De Rijk: “Daarom moet je beginnen op scholen, met goede docenten die leerlingen enthousiasmeren.”

Zowel lesgeven als ICT-skills
Het nieuwe traject voor ICT-studenten, dat in september start, bestaat uit een combinatie van een themasemester, genaamd Teaching ICT, gevolgd door een minor Docent ICT. Die combinatie is voldoende om binnen de nominale studieduur een tweedegraads lesbevoegdheid te ontvangen, waarmee afgestudeerden kunnen lesgeven op het vmbo, mbo, en de onderbouw van havo en vwo.

Tijdens het traject leren studenten onder andere hoe je een les ontwikkelt, scholieren motiveert en hoe je kunt toetsen. Alle vakken worden gegeven door zowel een docent HBO-ICT als een docent van de HvA-lerarenopleiding Mens en Technologie, die beiden hun eigen specialisme inbrengen. Ook krijgen studenten de laatste ICT-vaardigheden mee uit het landelijke HBO-i-framework.

De studenten die hun lesbevoegdheid willen halen, lopen hun stage op een middelbare school. De HvA werkt samen met een netwerk van scholen, waar studenten direct terecht kunnen en goed begeleid worden.

Hybride docenten
In digitale hub Amsterdam is het tekort aan docenten ICT en ICT’ers het grootst. Omdat zowel aan ICT-personeel als -leraren een tekort is, wordt de oplossing steeds meer gezocht in ‘hybride docenten’: ICT’ers die zowel binnen een bedrijf werken, als lesgeven. Bij veel ICT-docenten is deze combinatie ook gewild, aangezien ontwikkelingen in het vakgebied snel gaan, en het daarom handig is om contact te houden met de praktijk.

Deze nieuwe samenwerking aan de HvA, tussen de opleiding ICT en de lerarenopleidingen, springt in op de toekomst van hybride docentschap. Binnen het nieuwe traject van Teaching ICT worden studenten zo opgeleid dat zij flexibel inzetbaar zijn; zij kunnen ook na een paar jaar in de creatieve of ICT-sector alsnog overstappen naar het onderwijs, een dubbelrol vervullen, of gaan lesgeven binnen het bedrijfsleven.

VorigeHoe je als docent de privacy van kinderen op het internet kunt waarborgen
VolgendeWat hadden scholen je moeten leren over geld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter