Onderwijsnieuws Docentenplein

Project groene schoolpleinen succesvol afgerond

Project groene schoolpleinen succesvol afgerond

Het ontbreekt kinderen in Rotterdam vaak aan mogelijkheden om in de directe omgeving kennis te maken met de natuur. Hieruit is het idee ontstaan om de speelruimte op basisscholen natuurvriendelijker in te richten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een groene (speel)omgeving een positief effect heeft op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. In Rotterdam zijn al meerdere schoolpleinen en openbare buitenruimten groen ingericht. Het plein dat in het Groenjaar 2008 werd aangelegd in Feijenoord trok landelijk de aandacht en vormde de aanleiding voor dit project. Het ministerie van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Bewegen met behulp van het digibord

Bewegen met behulp van het digibord

Een schooldag duurt lang, zeker als je moeite hebt met stilzitten. Met een bewegingsspelletje kan je tegemoet komen aan de bewegingsdrang die veel kinderen hebben. Op internet zijn tal van energizers te vinden waarbij je kinderen lekker laat bewegen: in het klaslokaal, een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Schoolverzuim op mbo beter in beeld

Schoolverzuim op mbo beter in beeld

Het mbo in Arnhem en omstreken heeft het verzuimbeleid hoger op de agenda staan en meldt dit eerder en vaker. Dat komt mede door drie regionaal werkende kwalificatieplicht-medewerkers die sinds 2008 speciaal voor het mbo zijn ingezet. In het schooljaar 2010-2011 werd vanuit het mbo 83 keer vaker melding gemaakt van verzuim dan het schooljaar ervoor. Het aantal verzuimmeldingen van het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Leerlingzaken dat de gemeente Arnhem deze week presenteerde. Het werk van de afdeling Leerlingzaken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderwijsbonden staken op 6 maart

Onderwijsbonden staken op 6 maart

De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, hebben leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo opgeroepen om op 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. De stakingsbijeenkomst vindt plaats in de Amsterdam Arena, op de dag dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld. De vakbonden menen dat de bezuinigingsmaatregel zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zal het leiden tot veel ontslagen, een hogere werkdruk voor het achterblijvende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Agnietenschool in Elburg hebben een verkeersplan ontwikkeld voor een verkeersveilige schoolomgeving rondom hun school. Bij het opstellen van het schoolrouteplan zijn de leerlingen zeer grondig te werk gegaan. De leerlingen hebben onder andere enqutes opgesteld en buurtonderzoeken gehouden. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de voorgestelde oplossingen van de problemen en tot de presentatie van het verkeersplan. Wethouder Henk Wessel neemt het plan vandaag in ontvangst. De gemeente Elburg heeft geld beschikbaar gesteld...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws