Leerlingen presteren beter met mobiele telefoon

De mobiele telefoon als lesmiddel kan in het basisonderwijs een
belangrijke bijdrage leveren aan betere leerresultaten. Leerlingen
beleven plezier aan mobiel leren en besteden daarom meer (vrije) tijd
aan de leerstof. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar mobiel leren
onder leerlingen van 8 tot 10 jaar van de Stichting Bestuur Openbaar
Onderwijs Rotterdam1. Kennisnet is enthousiast over deze bevindingen en
heeft inmiddels verder onderzoek naar de effecten van mobiel leren
ingesteld.

In het experiment Leren met je mobiel kregen 75
kinderen van drie groepen 5 op verschillende manieren Engelse woordjes
aangeleerd. De eerste groep kreeg les op school met behulp van een
lesbrief. De tweede groep leerde op school n met behulp van een mobiel
met multimediaal lesmateriaal in dierentuin Blijdorp. De derde groep
mocht daarna de mobiel ook mee naar huis nemen.

Kinderen besteden meer tijd aan leren
Het
onderzoek laat zien dat de Engelse woordenschat van kinderen die thuis
een mobiele telefoon tot hun beschikking hadden meer toenam dan van
kinderen zonder mobiel. Leerlingen met een mobiele telefoon besteedden
mr tijd aan de lesstof en presteerden hierdoor opvallend beter. Ook
waren leerlingen, leraren en ouders na afloop van experiment positief
gestemd, zowel over het gebruik van ict als over de mobiel. Hieruit
blijkt opnieuw dat het zinvol is leermiddelen in te zetten die
aansluiten bij de interesse en belevingswereld van leerlingen.

Meer
onderzoek is nodig naar de effecten van mobiel leren voor het
onderwijs. Om ict succesvol in te zetten, moeten scholen aan een aantal
voorwaarden voldoen. Professionalisering van leraren is van belang,
maar ook zaken als visie-ontwikkeling en een centraal ict beleid,
inclusief financieel beleid.

Informeel leren
Het idee
dat school de enige plek is waar kinderen leren is aan het veranderen.
Onderzoek laat zien dat kinderen buiten schooltijd steeds meer leren.
Dit is in overeenstemming met de visie dat kennis het beste door een
leerling zelf wordt geconstrueerd in een voor hem zinvolle situatie.
Scholen zijn traditioneel niet ingesteld op dit informele leren.

VorigeSubsidie voor onderzoek hoogbegaafdenonderwijs
VolgendeAantal zeer zwakke scholen opnieuw fors lager
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter