Natuur  en milieueducatie breed toegankelijk door GroenGelinkt

Het programma Natuur- en Milieueducatie van Agentschap NL, het Ontwikkelcentrum, de Groene Kennis Coperatie en Stichting Kennisnet hebben vandaag een samenwerkingovereenkomst getekend met als doel digitaal educatiemateriaal op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid breed toegankelijk te maken. Om dat te realiseren wordt het bestaande materiaal toegankelijk gemaakt via Wikiwijs

De Groene Kenniscoperatie die veel ervaring heeft in het delen van groene kennis, benadrukte dat het kennisdelings-model dat samen met Kennisnet is ontwikkeld alle mogelijkheden biedt om die samenwerking optimaal vorm te geven. Deze samenwerking is nu geformaliseerd. GroenGelinkt zal het komende jaar, werkende vanuit de praktijk, de beoogde kennisdeling tussen onderwijs en het NME veld gaan realiseren.

Wikiwijs geeft iedereen de basisfunctionaliteiten om digitaal leermateriaal te zoeken, te vinden, te bewerken, op te slaan en te delen. Natuur- en Milieueducatie (NME) wordt daarmee integraal onderdeel van heel veel materiaal dat voor het onderwijs beschikbaar is. En wellicht nog wel het belangrijkste, het NME materiaal kan daarmee worden ontsloten in al die leer- en werkomgevingen die in het onderwijs gebruikt worden en die aan Wikiwijs zijn gekoppeld. Ook NME professionals die lokaal, regionaal en landelijk opereren, kunnen gebruik maken van Wikiwijs.

VorigeWilders vraagt om ontslag schooldirecteur
VolgendeSubsidie voor onderzoek hoogbegaafdenonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter