Onderwijsnieuws Docentenplein

Bewegen met behulp van het digibord

Bewegen met behulp van het digibord

Een schooldag duurt lang, zeker als je moeite hebt met stilzitten. Met een bewegingsspelletje kan je tegemoet komen aan de bewegingsdrang die veel kinderen hebben. Op internet zijn tal van energizers te vinden waarbij je kinderen lekker laat bewegen: in het klaslokaal, een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg

Schoolverzuim op mbo beter in beeld

Schoolverzuim op mbo beter in beeld

Het mbo in Arnhem en omstreken heeft het verzuimbeleid hoger op de agenda staan en meldt dit eerder en vaker. Dat komt mede door drie regionaal werkende kwalificatieplicht-medewerkers die sinds 2008 speciaal voor het mbo zijn ingezet. In het schooljaar 2010-2011 werd vanuit het mbo 83 keer vaker melding gemaakt van verzuim dan het schooljaar ervoor. Het aantal verzuimmeldingen van het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo is nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Leerlingzaken dat de gemeente Arnhem deze week presenteerde. Het werk van de afdeling Leerlingzaken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Onderwijsbonden staken op 6 maart

Onderwijsbonden staken op 6 maart

De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, hebben leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo opgeroepen om op 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. De stakingsbijeenkomst vindt plaats in de Amsterdam Arena, op de dag dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld. De vakbonden menen dat de bezuinigingsmaatregel zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zal het leiden tot veel ontslagen, een hogere werkdruk voor het achterblijvende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Agnietenschool in Elburg hebben een verkeersplan ontwikkeld voor een verkeersveilige schoolomgeving rondom hun school. Bij het opstellen van het schoolrouteplan zijn de leerlingen zeer grondig te werk gegaan. De leerlingen hebben onder andere enqutes opgesteld en buurtonderzoeken gehouden. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de voorgestelde oplossingen van de problemen en tot de presentatie van het verkeersplan. Wethouder Henk Wessel neemt het plan vandaag in ontvangst. De gemeente Elburg heeft geld beschikbaar gesteld...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Uitvoeren sociale plannen Passend onderwijs kost minimaal twee schooljaren

Uitvoeren sociale plannen Passend onderwijs kost minimaal twee schooljaren

Schoolbesturen kunnen niet anders dan nu al anticiperen op de nieuwe wetgeving over Passend onderwijs, en zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen. De PO-Raad blijft er bij de minister op aandringen dat er snel duidelijkheid komt over de verdeling van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor mobiliteit Passend onderwijs. Voor de gevolgen op de personele bekostiging door de bezuinigingen op het Passend onderwijs heeft de sector, conform de CAO PO, minstens twee schooljaren nodig.De SP heeft vragen aan de minister gesteld over scholen die vooruit zouden lopen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad