Onderwijsnieuws Docentenplein

Leerlingen kennen nieuwe exameneisen niet

Leerlingen kennen nieuwe exameneisen niet

Uit een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder 751 leerlingen in het voorgezet onderwijs blijkt dat tachtig procent niet op de hoogte is van de aangescherpte exameneisen die vanaf dit schooljaar gelden.LAKS-voorzitter Chanine Drijver wijt de onwetendheid in een open brief in de Volkskrant aan 'de gebrekkige informatievoorziening' van het ministerie van Onderwijs.Minister Marja van Bijsteveldt vindt dat de instellingen voldoende op de hoogte zijn gebracht, zo antwoordde zij onlangs op Kamervragen die mede op verzoek van het LAKS werden gesteld aan het kabinet.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Nu of nooit voor Passend onderwijs

Donderdag 27 oktober is een afrondend overleg gepland tussen de sectororganisaties en bonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds, over de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad kan zich, net als de onderwijsvakbonden en de andere sectororganisaties, nog altijd niet vinden in de bezuinigingsplannen van minister Van Bijsterveldt. Toch blijft de minister bij haar plannen om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs. Om uit deze patstelling te komen, heeft de PO-Raad, samen met de andere sociale partners, de minister gevraagd om bestuurlijk overleg vanwege de zorgen over...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Webquests op Leermiddelenplein

Webquests op Leermiddelenplein

SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) biedt via het leermiddelenplein informatie en een overzicht van alle leermiddelen die in Nederland beschikbaar zijn voor het primair en voortgezet onderwijs. Geboden worden samenvattingen, prijzen, analyses, beschrijvingen en ervaringen van meer dan 1400 lesmethoden en 6000 losse leermiddelen. Daarnaast toegang tot nog eens 100.000 gratis digitale leermiddelen. Als aanvulling daarop wordt nu ook speciaal voor het primair onderwijs een honderdtal zogenaamde webquests geboden. Dit door...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkanen in hbo ambitieus

Marokkaanse hbo-studenten hebben een sterke drang bij de Nederlandse samenleving te horen, maar zijn tegelijkertijd onzeker over hun eigen positie ten opzichte van autochtone Nederlanders.Dat concludeert Inholland-docent Machteld de Jong in een proefschrift waarop ze binnenkort hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit. "Als je een hbo-diploma hebt, word je eindelijk maatschappelijk geaccepteerd, denken deze jongeren." In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, oefenen beide Marokkaanse ouders, maar ook zussen en broers, flinke druk uit op studerende familieleden.Elke Marokkaanse...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwshbo → Dossier: Kennisnet | Nieuws

De wereld verkennen met je klas

De wereld verkennen met je klas

Tessa van Zadelhoff, die voor ons bij Kennisnet Tessa's Top Webtips verzorgt, heeft met haar project Reisbureau Beartravel meegedaan aan het programma Partners in Learning van Microsoft. Na het bereiken van de Nederlandse finale mocht zij naar het Innovative Education Forum in Moskou. Ook daar wierp zij hoge ogen zodat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws