Onderwijsnieuws Docentenplein

Denk mee over nieuwe onderzoeks  en ontwikkelprojecten

Denk mee over nieuwe onderzoeks en ontwikkelprojecten

Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De LPC willen hun eerste projectideeën tijdens een bijeenkomst op 18 april a.s. voorleggen aan leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en het voortgezet onderwijs. De projecten moeten een antwoord geven op concrete (onderzoeks- en ontwikkel)vragen die bij scholen leven. Daarom nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u ons vertellen in welke mate de projectideeën...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Klas experimenteert met Android tablets

Klas experimenteert met Android tablets

Je hoort momenteel veel over scholen die experimenteren met de iPad. Maar hoe zit het nu met andere tablets en besturingssystemen? Basisschool Pancratius in Enkhuizen is dit schooljaar gestart met het Android Tablet project 1 op 1. Android is het besturingssysteem van Google, te vergelijken met de software van Windows of Apple. Elk kind en leerkracht van de groep heeft een tablet tot zijn beschikking met eigen e-mail, agenda en andere toepassingen. Het doel van het project is te onderzoeken welke onderwijskundige effecten, inhoudelijk en didactisch, plaatsvinden bij het gebruik van tablets in een 1 op 1...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Burgerschap wat werkt

Burgerschap wat werkt

De Alliantie Scholenpanels Burgerschap heeft bijna vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met een dertigtal scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De Alliantie bestaat uit een samenwerkingsverband van PO- en VO- scholen, de Universiteit van Amsterdam, de Inspectie van het Onderwijs, het GION (RuG), de SLO en het CITO. Het gezamenlijke onderzoek- en ontwikkeltraject ging in op de vraag wat scholen jongeren aan burgerschap willen leren, welk beleid ze daartoe ontwikkelen, welke pedagogisch-didactische strategieën ze hanteren en wat in de praktijk effectief is gebleken.In...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Welke workshops wil je bezoeken tijdens Gewoon Speciaal ict  IPON 2012

Welke workshops wil je bezoeken tijdens Gewoon Speciaal ict IPON 2012

De gevolgen van de Wet op Passend Onderwijs zijn aanzienlijk voor zowel het speciaal als het regulier onderwijs. Maar waar zit nu precies de overlap, en wat speelt er in het grensgebied? En wat kun je als iCoach of ict-coördinator doen om leerkrachten en IB'ers beter zicht te geven op de ict-mogelijkheden? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens de conferentie 'Gewoon Speciaal ict' op het IPON2012. Lees wat voor workshops en presentaties tijdens de conferentie worden gegeven en schrijf je in om de conferentie gratis bij te wonen. Seminars, workshops en presentaties 'Gewoon Speciaal ict'

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

CIOS studenten leren ondernemend twitteren

CIOS studenten leren ondernemend twitteren

Vierdejaars studenten van de opleiding sportmanagement van de afdeling CIOS Haarlem van het ROC Nova College kregen op 8 februari een gastcollege over het belang van je online reputatie en de voor- en nadelen sociale media. Vooral de twitterfountain maakte indruk op de cursisten. De tweets die ze tijdens de les stuurden, zagen ze bijna gelijk terug op het scherm. Patrick Meulensteen, information engineer bij RICOH Nederland, verzorgde het gastcollege. Patrick over de CIOS'ers en sociale media: "Opvallend was in deze groep, weinig Twitteraars en veel Facebook gebruikers. De verhoudingen per klas of...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws