Invoering functiemix gaat traag als een slak

De invoering van de functiemix verloopt op honderden scholen in het primair onderwijs zeer traag. Een deel van het budget is daardoor zelfs al verdampt'. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Onwillige besturen, maar vooral onjuiste adviezen van commercile bureaus en gebrek aan kennis zijn hiervan de voornaamste oorzaken, zegt AOb-bestuurder Hlne Jansen. "We hebben contact met deze scholen om ze te helpen en we gaan ervan uit dat deze nalevingsactie tot resultaat leidt."

Met de functiemix moet het hele onderwijs 1 miljard euro verdelen, ter verbetering van de beloning van leerkrachten. Het extra geld gaat naar leraren die minstens de helft van de tijd lesgeven. Nieuwe functiebeschrijvingen moeten iedereen de kans geven te solliciteren naar een baan in een hogere schaal.

Blijft de invoering steken, dan kent het ministerie van Onderwijs voor het nieuwe schooljaar geen extra budget toe. En dat gebeurt, weet Jansen. "Er zijn scholen te laat, andere weten het niet goed en sommige hebben fouten gemaakt."

Verder merkte de AOb dat schoolbesturen bij de invoering van de functiemix commercile adviesbureaus inschakelden. "Die zagen een manier om geld te verdienen en ze hebben ook nog onjuiste informatie verstrekt."

Medezeggenschapsraden en schoolbesturen met vragen over de functiemix kunnen zich beter wenden tot de organisaties die wel weten waar ze over praten, benadrukt Jansen: "De AOb, andere vakbonden, de PO-raad of de Algemene Vereniging Schoolleiders."

Nationale Onderwijsgids

VorigeTerug in de tijd met studenten Social Studies
Volgende10 miljoen voor onderzoek naar onderwijsmethodes
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter