Door kinderen hun vinger te laten opsteken, betrekt de docent alleen de beteren bij de les, zo blijkt uit onderzoek van de Britse onderwijskundige Dylan Williams. Dat meldt dagblad Trouw vandaag.

Dylan nam de proef op de som en verbood een klas vol kinderen hun vinger op te steken tijdens de les. Binnen tien weken bleek de klas twee keer zoveel vooruitgang te hebben geboekt, dan een klas waarin vingers wel opgestoken mochten worden.
Leerlingen die minder presteren weten als er om een antwoord gevraagd wordt, dat ze het vaak toch moeten afleggen tegen hun betere klasgenoten. Hierdoor verliezen ze hun aandacht als een docent door middel van vinger opsteken om een antwoord vraagt.

Williams koos voor een andere aanpak. Hij liet alle leerlingen het antwoord op een bordje schrijven en deze vervolgens omhoog houden. Op die manier werd de hele klas uitgedaagd en bleven ook de minderen bij de les.

Nationale Onderwijsgids