Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Helft van gebruikt digitaal lesmateriaal door docenten is open

Helft van gebruikt digitaal lesmateriaal door docenten is open

Jaarlijks vindt onder docenten een Wikiwijs-onderzoek plaats naar gebruik, maken en delen van digitaal lesmateriaal. Dit jaar was er in het onderzoek speciale aandacht voor het onderscheid tussen zowel open als gesloten digitaal lesmateriaal. Met open leermateriaal wordt digitaal materiaal bedoeld dat online vrij beschikbaar is voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van deze materialen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Belangrijkste conclusie van het onderzoek: het gebruik van open in verhouding tot gesloten digitaal lesmateriaal door docenten is in evenwicht. Het...

Lees meer
In gesprek met Hans de Zwart over de maatschappij als platform voor het leren

In gesprek met Hans de Zwart over de maatschappij als platform voor het leren

Tijdens de #4T2 brainstorm op 22 juni hebben de leden van de denktank hun ideeën gepitcht en samen de meest kansrijke concepten uitgewerkt. Dit zijn concrete innovatie-activiteiten die het innovatie team van Kennisnet in het programma voor 2013 gaat opnemen. Eén daarvan betreft de 'maatschappij als platform voor het leren', een idee dat is uitgedacht door Niels Gouman, Hans de Zwart, Iris van Gelder, Thijmen Stavenuiter,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

6 september Lucas Onderwijsdebat

6 september Lucas Onderwijsdebat

31 augustus 2012 De Lucas Academie biedt de mogelijkheid om binnen 2 uur veel meer te weten te komen over de onderwijsideeën van de politieke partijen. Het Lucas Onderwijsdebat is op donderdag 6 september van 19.00 tot 21.00 uur op het Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag.Aanwezig zijn de (kandidaat-)Kamerleden: Ton Elias (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Dave Ensberg-Kleijkers (CDA), Manja Smits (SP), Paul van Meenen (D66) en Niels van den Berge (GroenLinks). Kritische vragen worden gesteld door: Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), Sjoerd Slagter (voorzitter...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

Podcast 08 Crowdfunding in het onderwijs

Podcast 08 Crowdfunding in het onderwijs

Crowdfunding is een relatief nieuw fenomeen, vooral bekend van de website kickstarter.com. Maar wat is het en belangrijker nog, leent het onderwijs zich voor crowdfunding? Liggen hier mogelijkheden? Daarnaast hebben we in deze podcast een speciale gast. Sander van Acht van Spons.nl zit aan tafel en met hem hebben we het over onderwijsinitiatieven dit juist buiten het onderwijs ontstaan. Bij deze aflevering zitten aan tafel: Michael van Wetering (Kennisnet Innovatie), Olaf de Groot (Expertise), Frans Schouwenburg...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting geanalyseerd

Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting geanalyseerd

30 augustus 2012 De stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) heeft de ontwikkeling van normbedragen geanalyseerd, de verschillen ten opzichte van BDB Kostendata in kaart gebracht en de financiële impact vastgesteld. Deze notitie legt de vinger op het oplopende gat tussen normkosten scholenbouw en noodzakelijke kosten. Ook geeft het aan dat nieuwe eisen zoals die onlangs in het bouwbesluit zijn vastgelegd niet in de indexen zijn/worden opgenomen.Hiermee wordt nog eens aangetoond, dat het werken met een inhoudelijke kwaliteitsstandaard, vertaalt in financiële normen op basis van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad