Afgelopen week verscheen het artikel ‘Het effect van online oefenen op rekenprestaties’ in ESB Magazine (Economisch Statistische Berichten). Een gerandomiseerd experiment laat zien dat actief oefenen met het digitale online-oefenprogramma Muiswerk de rekenprestaties van brugklasleerlingen positief en significant beïnvloedt. Het experiment werd uitgevoerd onder leiding van Carla Haelermans en Joris Ghysels, beide universitair docent bij TIER (Top Institute for Evidence Based Education Research) en bij de Universiteit van Maastricht.

Het experiment
In september 2012 zijn van de dertien vmbo-tk-, havo- en havo/vwo-brugklassen van het Dendron College in Horst, vier brugklassen met in totaal 119 leerlingen via loting tot controleklassen benoemd. De overige negen klassen (218 leerlingen) zijn aan de experimentgroep toegewezen. Na een voormeting kregen de experimentklassen toegang tot de online oefenomgeving van Muiswerk. Bijna iedere week maakten de leerlingen op school een korte tussentoets in de onlineomgeving van Muiswerk, waarvan de uitslag bepaalde welke oefeningen er klaar werden gezet om thuis te oefenen. Daarnaast kreeg de experimentele groep iedere week de normale wiskundelessen en een uur rekenvaardigheden. De controleklassen kregen alleen hun wiskundelessen en het uur rekenvaardigheid; ze hadden geen toegang tot Muiswerk en maakten geen tussentoetsjes. Eind november is de nameting afgenomen.

De conclusie
Thuis oefenen met Muiswerk, ongeacht hoeveel, heeft een positief effect op de groei van score. Als we de kinderen verdelen naar hun testscore bij de beginmeting en vervolgens kijken naar het aantal minuten dat ze geoefend hebben per week, dan zien we dat kinderen die laag scoren op de beginmeting significant baat hebben bij meer minuten oefenen per week. Omdat uiteindelijk het doel is om alle kinderen over de drempel van het vooraf vastgestelde referentieniveau te krijgen, is het het meest belangrijke dat de slechtst scorende kinderen, hun taal- en rekenprestaties verbeteren. Muiswerk als remediërend middel om de prestaties van leerlingen met een lage score te verbeteren is dus zeker aan te raden.

Ook is het van belang te weten dat Muiswerk werkt, ondanks de houding van de docent. Desondanks beïnvloeden docenten wel het oefengedrag van leerlingen en hiermee indirect de hoogte van het effect. Het is daarom alsnog belangrijk om draagkracht te creëren onder de docenten die verantwoording dragen voor het oefengedrag van de leerling.

Kosten-batenanalyse
Een kosten-batenanalyse laat zien dat toegang tot de Muiswerk rekenmodules voor alle brugklasleerlingen (dat waren er 425) ongeveer € 8.500,- per jaar kost. Het alternatief is om een docent een extra les per week te laten verzorgen voor alle leerlingen. Deze optie kost ongeveer € 40.000,- per jaar. Ook zou Muiswerk er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat leerlingen de pas ingevoerde rekentoets op hun centraal examen in één keer halen, waardoor de zittenblijverskosten voor de overheid van ongeveer € 7.000,- per leerling per jaar vermeden zouden kunnen worden voor een deel van de leerlingen.

VorigeKinderen willen Piet behouden
Volgende'Ouders moeten zelf meer doen tegen pestkop'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter