Onderwijsnieuws Docentenplein

Kamer kritisch over onderwijsplan VVD voor vwo

Kamer kritisch over onderwijsplan VVD voor vwo

De Tweede Kamer is kritisch over het VVD-plan om alleen universitair opgeleide docenten les te laten geven in de bovenbouw van het vwo. "Beseft de VVD wel dat hiermee de eerstegraadsopleidingen in het hbo verdwijnen?", vroeg de SGP. "De VVD zegt in feite dat een hbo-masteropleiding tot leraar niet toereikend is voor de hoogste klassen van het vwo. Dan zijn die eerstegraadsopleidingen nergens meer voor nodig", analyseerde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. "Laten we eerst zorgen dat alle docenten die voor de klas staan ook daadwerkelijk bevoegd zijn",...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsvoortgezet onderwijs → Dossier: Docenten | VWO

Primair onderwijs krijgt 300 miljoen euro extra

Primair onderwijs krijgt 300 miljoen euro extra

Het primair onderwijs krijgt er nog dit jaar ongeveer 300 miljoen euro extra bij, ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld door de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat om ongeveer de helft van het extra onderwijsgeld voor 2013 uit het Begrotingsakkoord. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP dienden daartoe een amendement in, in de Tweede Kamer. De partijen, die samen een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer vertegenwoordigen, vinden dat het primair onderwijs het geld hard nodig heeft voor onder meer behoud van werkgelegenheid. In het primair...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beantwoordde onlangs de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toetsing in het PO. In de beantwoording gaat veel aandacht uit naar het afnamemoment van de eindtoets naar aanleiding van kritische vragen van PvdA en VVD over de late afname. Door deze late afname is er volgens hen weinig tijd om het advies te heroverwegen en de definitieve plaatsing voor de zomervakantie af te ronden. Dat juist de PvdA hier vragen over stelt is opvallend, aangezien de afnameperiode dankzij een amendement van D66 en PvdA in de Tweede Kamer is verruimd van de derde...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. Bijna 80 procent van de studenten vindt daarnaast binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaan Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio’s’ van het Arbeidsmarktplatform PO, van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. Beroepsrendement In het grootste...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Dekker herkent beeld volle klas niet

Dekker herkent beeld volle klas niet

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt niet dat de klassen groter worden. Dat heeft hij gisteren geschreven als antwoord op Kamervragen van de SP. Uit een AOb-enquête bleek juist dat het steeds normaler wordt dat leraren meer dan 28 leerlingen in hun klas hebben. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. SP-Kamerlid Jasper Van Dijk verwees vanochtend in zijn bijdrage naar de ‘Volle klas’-actie op Twitter en Facebook van de AOb. Eerder stuurde hij al vragen over volle klassen naar Dekker. ‘Het beeld van groter wordende klassen wordt vooralsnog niet...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB