Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Verwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito

Verwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito

In regio's waar de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) van Cito een rol spelen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is soms verwarring ontstaan doordat de normering van enkele van deze toetsen is aangepast. De VO-raad en PO-Raad roepen de schoolbesturen in deze regio's op om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. De sectororganisaties benadruken dat het schooladvies de basis moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Toetsresultaten zijn daarbij een hulpmiddel. De normen voor de vaardigheidsniveaus bij begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Dekker komt daarmee tegemoet aan een motie van de VVD in de Eerste Kamer. Die wilde dat de toets zo vroeg mogelijk tussen 15 april en 15 mei zou worden afgenomen. Dit jaar maken de leerlingen de toets nog in februari. De toetsen worden vervolgens zo snel mogelijk door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nagekeken, schrijft Dekker verder in het ontwerpbesluit. De resultaten zullen dan rond 10 mei,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Docenten gevraagd voor enquête! Hoe geeft u les in de liefde?

Docenten gevraagd voor enquête! Hoe geeft u les in de liefde?

Leerlingen die u bevragen over liefde, relaties en seksualiteit. Jongeren die elkaar uitschelden voor homo of slet. Hoe gaat u daar als docent mee om? En hoe doen andere docenten dat? Doe mee aan de landelijke enquête van Rutgers WPF onder docenten van het voortgezet onderwijs. Met deze enquête bestaande uit 11 vragen helpt u om de gerichte informatie voor docenten over het geven van relationele en seksuele vorming te verbeteren. U maakt met het volledig invullen van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: RutgersWPF

Examenlevering aangepast om fraude te voorkomen

Examenlevering aangepast om fraude te voorkomen

De eindexamens komen voortaan later én in een andere verpakking aan op je school. Zo wil staatssecretaris Dekker een tweede Ibn Ghaldoun-schandaal voorkomen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil hij dat het toezicht door de Onderwijsinspectie verbetert. De examens moeten dit jaar zo worden verpakt, dat je de pakketjes niet meer ongezien open en weer dicht kan maken. En door de examens later naar scholen te brengen, liggen ze daar minder lang. Dat moet het risico op fraude verkleinen. Toezicht Om fraude überhaupt te voorkomen, wil Dekker het toezicht...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren. De daling is enerzijds toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners. Daarnaast is door de aangescherpte meetmethode nu in beeld welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die het ministerie van OCW vandaag bekend heeft gemaakt. Intensieve...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolverlaters