Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) verzet zich tegen de plannen van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) voor het sociaal leenstelsel. Vandaag zijn deze plannen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Samen met andere jongerenorganisaties heeft het LAKS zich verenigd in actiegroep Stop het leenstelsel, die op 14 november een grote demonstratie zal houden in Den Haag.

In de afgelopen maanden hebben het LAKS en de andere organisaties al meerdere keren geprobeerd om de minister van haar plan voor een sociaal leenstelsel af te brengen. Nu het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd, vindt het LAKS dat het tijd is voor actie.

In het huidige stelsel ontvangen studenten een standaardtoelage als tegemoetkoming voor hun studiekosten: de basisbeurs. In het sociaal leenstelsel zal deze basisbeurs worden vervangen door een lening. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gebleken dat één op de tien scholieren zal besluiten om niet te gaan studeren vanwege de hoge kosten. Dit vindt het LAKS onacceptabel. Annelotte Lutterman, voorzitter van het LAKS: “Scholieren van de generatie-Bussemaker zullen alleen naar de hogeschool of universiteit gaan als zij het kunnen betalen. De minister breekt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs af en dat is een schande.”

Actiegroep Stop het leenstelsel roept studenten en scholieren van Nederland op om hun onvrede met het sociaal leenstelsel te laten blijken tijdens een landelijke demonstratie op 14 november in Den Haag. In de komende weken zal het LAKS middelbare scholen in verschillende steden bezoeken om zoveel mogelijk scholieren te informeren over de plannen van de minister. Lutterman: “Van alle tien scholieren die wij daarbij zullen ontmoeten, zal er één zijn voor wie studeren door de plannen van de minister straks te duur wordt. Dat willen wij uit alle macht voorkomen.”

VorigeWeek tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar
VolgendeDekker wil experiment met regelvrije scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter