Onderwijsnieuws Docentenplein

Schoolboeken blijven toch gratis

Schoolboeken blijven toch gratis

Schoolboeken blijven toch gratis. Het kabinet heeft vrijdag besloten een eerder wetsvoorstel in te trekken. Volgens dat wetsvoorstel zouden schoolboeken voor middelbare scholieren vanaf 2015 niet langer gratis zijn. Het besluit om dit voorstel te schrappen, volgt uit het begrotingsakkoord dat het kabinet onlangs sloot met drie oppositiepartijen. Met de gratis schoolboeken willen de SGP en de ChristenUnie gezinnen ontzien. Lesmateriaal zoals bijvoorbeeld atlassen, rekenmachines en woordenboeken vallen niet onder de gratis schoolboeken. Dit soort spullen moesten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolboeken

Leerlingenvervoer onder vuur

Leerlingenvervoer onder vuur

Gemeenten willen niet langer opdraaien voor vervoerskosten van kinderen die vanwege hun levensovertuiging op een school zitten die ver verwijderd is van hun woonplaats. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt daar vanaf te willen. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de toekomst van het leerlingenvervoer. Een medewerker van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, Koster, stelde dat het draagvlak onder de regeling verdwijnt omdat een relatief kleine groep ouders soms aanzienlijke bedragen krijgen in de tegemoetkoming voor het schoolvervoer. De...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerlingenvervoer

Klassengrootte belangrijk voor slagen passend onderwijs

Klassengrootte belangrijk voor slagen passend onderwijs

De klassengrootte is van belang voor het succes van passend onderwijs. Maar liefst 89 procent van de leraren geeft dat aan in de AOb-enquête 'Passend onderwijs vanuit de leraar bezien' die is gehouden onder 4000 leraren. “Het zal zeker niet slagen met grote klassen”, schrijft een deelnemer. De ideale groepsgrootte in het basisonderwijs is 23 leerlingen en in het voortgezet onderwijs 22. Dat is een verschil met de praktijk waarbij klassen van 28 of meer voorkomen. Gemiddeld hebben leraren nu 5 zorgleerlingen in de klas, terwijl ze aangeven er gemiddeld 3 aan te kunnen. Het aantal zorgleerlingen,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Les in moedertaal niet verplicht

Les in moedertaal niet verplicht

Nederland is niet verplicht om allochtone kinderen op de basisschool les te geven in hun moedertaal. Drie Nederlandse organisaties die opkomen voor de belangen van Turken hadden daarover een rechtszaak aangespannen tegen de Staat. De rechtbank stelde de organisaties in het ongelijk. De belangenorganisaties vinden dat Nederland in strijd met verschillende internationale verdragen en Europese wetgeving handelt door het onderwijs van allochtone talen niet te ondersteunen. Voorheen konden gemeenten besluiten om onderwijs in eigen taal en cultuur op basisscholen aan te bieden, maar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Taalles

Primair onderwijs krimpt verder

Primair onderwijs krimpt verder

Dit schooljaar telt het primair onderwijs 24.000 leerlingen minder dan vorig jaar. Dat staat gelijk aan zo’n 1,5 procent. Het aantal schoolbesturen daalde van 1169 besturen in 2012 tot 1137 in 2013. Een daling van 2,7 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van DUO die onlangs zijn gepresenteerd. Ook het aantal scholen verminderde in een jaar tijd met zo’n honderd ofwel 1,3 procent. De terugloop in het aantal leerlingen is met ruim tweeduizend leerlingen - 6,3 procent - het grootst in het speciaal onderwijs. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de stand van zaken op 1 oktober.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad