Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan. Op 4 september heeft de rechter besloten dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de gemiddelde eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter erkent in zijn uitspraak het belangrijkste argument tegen de openbaarmaking: het nadeel dat scholen kunnen ondervinden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

AVS: ‘Andere toetsen dan CITO gebruiken’

AVS: ‘Andere toetsen dan CITO gebruiken’

Citoscores scholen mogen openbaar gemaakt worden De Citoscores mogen openbaar gemaakt worden. Het gaat om de gemiddelde scores van scholen tussen 2009 en 2012, zo bepaalde de rechter woensdag. De AVS betreurt de uitspraak van de rechtbank zeer en zal haar leden adviseren andere toetsen dan Cito te gaan gebruiken. RTL Nederland had om publicatie van de eindtoetsgegevens met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gevraagd bij de staatssecretaris van OCW. Toen staatssecretaris Dekker het verzoek van RTL grotendeels wilde inwilligen, stapten een groot aantal schoolbesturen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO | AVS

Ruim zesduizend lerarenbeurzen toegekend

Ruim zesduizend lerarenbeurzen toegekend

Dit jaar kregen 6039 leraren de Lerarenbeurs toegekend voor een bachelor of masteropleiding. Dat zijn er ruim 1300 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de ‘Analyse aanvraaggegevens’ van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze toename kan komen door de verlengde aanvraagperiode van vier extra weken. In eerste instantie konden docenten hun beurs van 1 april tot 15 mei aanvragen. Deze periode is verlengd tot en met half juni. Uit de analyse blijkt dat 22,9 procent van alle aanvragen, 6919 in totaal dit jaar, pas tijdens de verlenging is ingediend. Het blijkt dat leraren eerst...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Lancering Vensters PO in zicht

Lancering Vensters PO in zicht

De lancering van Vensters PO komt steeds dichterbij. Een groep scholen in het primair onderwijs test momenteel het systeem dat in november officieel van start gaat. Met Vensters PO krijgen schoolbesturen, gemeenten en ouders een goed en betrouwbaar inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Scholen en hun besturen krijgen binnenkort de gelegenheid om hun gegevens in Vensters PO alvast in te zien en te controleren. Ze kunnen daar dan ook een toelichting op geven. Daarmee kunnen de cijfers goed in context worden geplaatst. Vensters PO is een systeem waarin cijfers...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad

Cito-uitslagen mogen openbaar worden gemaakt

Cito-uitslagen mogen openbaar worden gemaakt

Verschillende media besteden aandacht aan de uitspraak van de rechter dat de staatssecretaris de Citoscores openbaar mag maken. Op 4 september reageert voorzitter Rinda den Besten in het RTL Nieuws bij RTL-Z en in dagblad Trouw van 5 september geeft de woordvoerder van de PO-Raad een reactie. Hij zegt dat schoolbesturen niet tegen transparantie zijn, maar wel tegen ranglijstjes die een verkeerd beeld geven van de echte kwaliteit van scholen. Ook andere media besteden aandacht aan de uitspraak en de reactie van de PO-Raad. NRC Next had 4 september 's ochtends een vooruitblik...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad | Cito