Onderwijsnieuws Docentenplein

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen. De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer. Tijdens een Rondetafelbijeenkomst afgelopen 4 december uitten Tweede Kamerleden, deskundigen, hoogleraren en docenten uit po, vo, mbo, hbo en wo stevige kritiek op de rekentoets. Het ministerie van OCW en het College...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat geen verplicht digitaal vak aan de onderbouw van havo en vwo invoeren. Wel pleit hij voor een bredere hervorming van het middelbare onderwijs. Dat laat Dekker weten in een brief (pdf) naar de Kamer. Met voorgenomen hervormingen moet het middelbare onderwijs beter ingericht zijn op de digitale wereld. Concrete beloftes doet Dekker echter nog niet. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaf in april een advies uit om het Nederlands voortgezet onderwijs beter in te richten op de digitale wereld. Informatica

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Digitaal

Eerste schoolexamen op iPad bij De Waerdenborch in Holten

Eerste schoolexamen op iPad bij De Waerdenborch in Holten

Een groep leerlingen van De Waerdenborch in Holten maakte dinsdag voor het eerst een schoolexamen op een iPad. De scholengemeenschap claimt daarmee een van de eerste scholen in Nederland te zijn die dat doen. De VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, bevestigt dat De Waerdenborch een van de voorlopers is op dit vlak. Voor de leerlingen die het schoolexamen maatschappijleer maakten, was het hoe dan ook een primeur. Terwijl leeftijdsgenoten in aanpalende lokalen een wiskundetoets met pen en papier maakten, waren zij met de tablet in de weer. Digitale eindexamens zijn in...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ipad-school

Cito ziet de risico’s van toetsen

Cito ziet de risico’s van toetsen

Toetsontwikkelaar Cito ziet de risico’s van de toenemende aandacht voor toetsresultaten. Dat bleek tijdens een briefing die Cito vanochtend gaf aan de Kamercommissie OCW. De toetsontwikkelaar nuanceerde de mogelijkheden van de toets. De bijeenkomst was bedoeld om Kamerleden bij te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toetsen op leerling-, school- en systeemniveau. Hoe gaat dat toetsen eigenlijk? Wat zijn de doelen? Hoe zitten toetsen in elkaar? Dergelijke vragen leefden bij de Kamerleden. De briefing was een vervolg op het overleg dat de Kamer eerder had over...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: BestuurEnRaad

Ingezonden: Kortzichtige overheid houdt de wereld klein voor 17000 werkloze leerkrachten

Ingezonden: Kortzichtige overheid houdt de wereld klein voor 17000 werkloze leerkrachten

Grenzen vervagen, de wereld wordt een global village. Maar blijkbaar geldt dit niet voor de 17.000 werkloze onderwijzers en leraren die in Nederland op de bank zitten. Zij moeten in Nederland solliciteren op de beperkt beschikbare banen in het onderwijs. Demotiverend en bovendien een kapitaalvernietiging die onnodig en schadelijk is voor onze samenleving. Er zijn namelijk veel plaatsen in de wereld, waar deze onderwijzers en leraren met open armen worden ontvangen. Maar dat straft de overheid af met sancties op hun WW. Voor de 17.000 leraren en onderwijzers die nu werkloos zitten, zijn er...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VSO