Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Grote belangstelling kleine schoolbesturen

Grote belangstelling kleine schoolbesturen

Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. “De PO-Raad is er voor alle besturen en waardeert het bijzonder dat er veel interesse is in deze conferentie.” In Driebergen nemen ruim 110 bestuurders, directeuren, schoolleiders en andere betrokkenen deel aan de conferentie . De conferentie is de eerste in een reeks van drie bijeenkomsten, de volgende vinden plaats in Eindhoven en Zwolle. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op thema’s zoals samenwerking,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Schoolbesturen

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel doeltreffend onderwijstoezicht

Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel doeltreffend onderwijstoezicht

De PO-Raad kan zich goed vinden in de meeste aanbevelingen van de Onderwijsraad over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Het initiatiefwetsvoorstel beoogt het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen. De Onderwijsraad onderschrijft de zorg van de initiatiefnemers, maar stelt kanttekeningen bij een aantal gekozen oplossingen. Het advies 'Doeltreffender onderwijstoezicht' van de Onderwijsraad verschijnt op 24 december 2014. Hierin bevestigt de Onderwijsraad het uitgangspunt van de opstellers van het initiatiefwetsvoorstel dat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Onderwijsraad | Onderwijstoezicht

KNAW Onderwijsprijs 2015

KNAW Onderwijsprijs 2015

De KNAW Onderwijsprijs is bedoeld voor werkstukken met een wetenschappelijke opzet, gebaseerd op zelfstandig onderzoek. Originaliteit, de kwaliteit van de onderzoeksopzet en de uitwerking van de resultaten en de conclusie zijn belangrijke criteria. U kunt vanaf 1 december 2014 profielwerkstukken inzenden voor de KNAW Onderwijsprijs 2015. Begin december ontvangt de directie van elke vwo-school in Nederland een uitnodiging om maximaal drie werkstukken per profiel in te zenden. Bij elk werkstuk zit een korte aanbevelingsbrief van de leerlingen, waarin zij aangeven waarom hun docent de prijs verdient...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsprijs

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en kinderen een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs laten maken. ,,Kinderen kunnen in Rotterdam dus vanaf hun tweede naar school. Ze zitten niet met een rekenboek in de lesbanken, maar er komt wel één pedagogische en didactische lijn die doorloopt in de groepen één tot en met acht,’’ aldus De Jonge. ,,We gaan werken met een ontwikkelrecht. Alle kinderen krijgen recht...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Financiën primair onderwijs in beeld

Financiën primair onderwijs in beeld

“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een brief van 17 december 2014 aan de Tweede Kamer bij de financiële rapportage funderend onderwijs 2013. Het jaar 2013 werd door het regulier basisonderwijs afgesloten met een positief resultaat van 292 miljoen euro. Het (voortgezet) speciaal onderwijs sloot af met een positief resultaat van 29 miljoen euro. Dat blijkt uit...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Financiën