Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws Docentenplein

Nieuw model beschikbaar voor berekenen uitkeringen uit Gemeentefonds

Nieuw model beschikbaar voor berekenen uitkeringen uit Gemeentefonds

Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan geld voor ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’ uit het Gemeentefonds kunnen ontvangen. Hierin zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie Van Haersma-Buma. Ook is een algemene herijking van het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Loting voor populaire studies afgeschaft

Loting voor populaire studies afgeschaft

Aankomend studenten hoeven vanaf 2017 niet meer nagelbijtend af te wachten of ze zijn ingeloot voor hun droomstudie. Ze hebben hun lot in eigen hand tijdens een speciale selectieprocedure waarbij wordt gelet op onder meer motivatie en aanleg. Volgens minister Jet Bussemaker van onderwijs is selectie een betere methode om te bepalen of een student geschikt is voor een bepaald vak dan iemands cijferlijst. Scholieren met een 8 gemiddeld op hun eindexamen kunnen daarom straks geen aanspraak meer maken op rechtstreekse toelating. Die regeling werd in 1999 ingevoerd, toen scholiere...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Loting

Geld voor vernieuwende leraren

Geld voor vernieuwende leraren

Vernieuwende ideeën om ICT beter in te zetten in de klas, zoals ‘Flipping the classroom’ of het starten van een ‘Virtual Community of Practice’, een intranet speciaal voor leraren. Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen al dit schooljaar in gang te zetten. Het ministerie van OCW stelt daarvoor een bedrag van €150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Volgens minister Jet Bussemaker en staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Onderzoek: onderwijs met laptops en tablets pioniersfase voorbij

Onderzoek: onderwijs met laptops en tablets pioniersfase voorbij

Uit onderzoek in opdracht van Kennisnet blijkt dat laptop- en tabletonderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de pioniersfase voorbij is en dat leraren positief over het gebruik van tablets zijn. Maar er is nauwelijks aandacht voor de training van leraren. Opvallende resultaten uit het onderzoek Meisje met tablet Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek: Het voortgezet onderwijs is een stap verder in de invoering van ieder kind zijn eigen device. Vooral bij de schoolbrede structurele invoering blijft het basisonderwijs achter.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet

Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs

Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs

De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel €1,2 miljard op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Opgeteld met de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot loopt de investering op tot maximaal €2,2 miljard. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Op scholen gebeurt al veel om het onderwijs te verbeteren maar de beweging...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid