Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie telt 55 pagina’s. Waar het gaat over passend onderwijs spreekt er vertrouwen uit het regeerakkoord: de systematiek van passend onderwijs wordt voortgezet. Aan de andere kant getuigt het feit dat gevraagd wordt om het wettelijk vastleggen van een en ander van minder vertrouwen. Zo spreekt het regeerakkoord van (onderzoek naar) het wettelijk vastleggen van het leerrecht van kinderen. In het kader van het voorkomen van en verminderen van thuiszitters, moeten alle samenwerkingsverbanden een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen.

Er komt onafhankelijk toezicht op de swv-en. Het gesprek over en onderzoek met en binnen het onderwijs over governance en passend onderwijs vindt nog volop plaats. De VO-raad gaat hierover, na interne standpuntbepaling die op korte termijn plaats zal vinden, graag in gesprek met de politiek.

Vernieuwd toezicht
In het kader van het vernieuwd toezicht krijgt de onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van bovenmatig veel zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor passend onderwijs. Er komt meer toezicht op het thuisonderwijs.

Zorg en onderwijs
Voor leerlingen met een ernstig meervoudige handicap wordt bezien hoe de zorg bij een beperkt aantal instellingen uit zorgmiddelen in onderwijstijd kan worden bekostigd; het moet makkelijker worden om zorgmiddelen tijdens onderwijstijd in te zetten. Ook de zorg thuis moet voortgezet worden. De combinatie zorg en onderwijs wordt vereenvoudigd en eenduidiger geregeld.
Praktijkonderwijs

Benadrukt wordt dat het praktijkonderwijs een afzonderlijke en volwaardige vorm is van onderwijs. Dit wordt benadrukt door een tastbaar bewijs van wat is geleerd. Ook moet de samenwerking met het mbo worden gestimuleerd.

Bron: VO Raad

VorigeVO-raad vraagt aan kabinet investering in ontwikkeltijd
VolgendeAl spelend leren dankzij Speelgoeddroom
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter