Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Akkoord kabinet en primair onderwijs: basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen kwaliteitsimpuls

Akkoord kabinet en primair onderwijs: basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen kwaliteitsimpuls

Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben vandaag afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Hiermee is in totaal jaarlijks tot 444 miljoen gemoeid, waarvan tot 286 miljoen door het huidige kabinet extra is toegevoegd. De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Cito-toets: School met oudere meester scoort beter

Cito-toets: School met oudere meester scoort beter

Basisscholen waar relatief meer mannen lesgeven en de leerkrachten ouder zijn, scoren iets beter op de Cito-toets, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Verder doen scholen met veel docenten die voltijds werken, het beter dan scholen met overwegend parttimers. RTL Nieuws vergeleek de samenstelling van de lerarenteams van basisscholen met de prestaties op de eindtoets. Hierbij is rekening gehouden met de achtergrond van de leerlingen, zoals de opleiding en het inkomen van de ouders. Gemiddeld is 15 procent van de leraren op Nederlandse scholen een man. De gemiddelde leeftijd van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Cito-scores

RTL Nieuws publiceert ruwe eindtoetsgegevens

RTL Nieuws publiceert ruwe eindtoetsgegevens

RTL Nieuws heeft dinsdag de ruwe eindtoetsgegevens van scholen gepubliceerd. Deze heeft ze via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Die krijgt de gegevens aangeleverd van scholen en toetsleveranciers, maar heeft deze in de afgelopen periode niet allemaal kunnen controleren en indien nodig corrigeren. Ieder jaar blijkt dat in de ongecontroleerde gegevens fouten zitten. Het is aannemelijk dat dat ook geldt voor de gegevens die RTL Nieuws openbaar heeft gemaakt.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Cito-scores

Antipestwet met verplichte antipestprogramma's lijkt van de baan

Antipestwet met verplichte antipestprogramma's lijkt van de baan

De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt van de baan. De Tweede Kamer nam donderdagnacht een motie aan van D66 en VVD die het plan op losse schroeven zet. De Kamer vindt dat ‘van scholen zelf verwacht mag worden dat zij zorgen voor een effectieve aanpak van pesten’. De PO-Raad en VO-Raad hebben er steeds voor gepleit dat scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen die past bij de visie van de school. Ze gaat ervan uit dat dit nu mogelijk wordt en zijn daarover verheugd. De PO-Raad en VO-raad hebben begrepen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten | PO-Raad

Tweede Kamer: Maak btw digitale leermiddelen en lesboeken even hoog

Tweede Kamer: Maak btw digitale leermiddelen en lesboeken even hoog

Het kabinet moet onderzoeken of het mogelijk is de btw op digitale en conventionele leermiddelen gelijk te trekken. Met die opdracht stuurde de Tweede Kamer het kabinet het reces in. De Kamer nam hiertoe donderdagnacht een motie aan van de VVD en PvdA. Op dit moment moet voor digitale leermiddelen meer btw (21%) worden betaald dan voor papieren lesboeken (6%). Volgens de Kamer leidt dit tot een ‘ongelijk speelveld in het nadeel van digitale leermiddelen’. De hogere btw op digitale leermiddelen staat, kortom, het gebruik ervan op grote schaal in de weg. Dat is zonde, vindt de Kamer, omdat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | BTW