De uitslagen van de centrale examens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor kunnen zij hopelijk alsnog een diploma halen. Dat schrijft minister Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister heeft laten onderzoeken of de centrale examens in april en mei goed zijn afgenomen. Volgens het College van Toetsen en Examens (CvtE) is dat inderdaad netjes gegaan. Dat geeft minister Slob en de Inspectie van het Onderwijs genoeg vertrouwen om te besluiten dat deze uitslag kan blijven staan. De minister wijkt daarmee af van de examenregels. Dat is volgens Slob en de inspectie nodig omdat de situatie uniek is en omdat leerlingen zo min mogelijk de dupe moeten zijn van het wanbestuur van de school.

Centraal examen niet opnieuw
Voor de leerlingen is het besluit van de minister belangrijk, omdat zij het centrale examen dan niet opnieuw hoeven te maken. De gemiste schoolexamens moeten nog wel worden gemaakt, voordat leerlingen een diploma kunnen krijgen. Dat is geen garantie op succes, maar biedt leerlingen in elk geval de kans om hun diploma alsnog te kunnen halen.

Voor een deel van de leerlingen houdt dit in dat zij nog deze zomer alle vakken zouden kunnen afronden en verder kunnen naar een vervolgopleiding. Daarnaast zal een deel van de leerlingen meer tijd nodig hebben voor de reparatie. Voor hen gaat de minister zich ervoor inzetten dat ze alvast aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Tenslotte is er een groep voor wie de achterstanden zo ver zijn opgelopen dat mogelijk het jaar opnieuw gedaan moet worden. Uiteindelijk schatten leerlingen samen met hun ouders en de school in wat voor hen haalbaar is.

Schoolexamen: grote achterstanden
De examens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht werden vrijdag ongeldig verklaard, omdat er veel mis was met de schoolexamens. Om een diploma te kunnen krijgen, moeten leerlingen per vak schoolexamens en centraal examens doen. Die schoolexamens kunnen uit meerdere toetsen bestaan. En de schoolexamens toetsen andere kennis dan de centraal examens. Het is dus noodzakelijk om beide onderdelen goed af te ronden.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen week hard gewerkt om een overzicht te krijgen van de problemen met de schoolexamens. Minister Slob is blij dat de inspectie heeft ingegrepen, omdat de wanorde rond de examens bij VMBO Maastricht onverantwoord groot is. Daarmee zijn kinderen behoed voor een incompleet diploma en wordt voorkomen dat ze met te weinig kennis naar het mbo gaan. Slob realiseert zich, met de inspectie, dat de onzekerheid voor leerlingen verschrikkelijk is, maar wil tegelijkertijd zorgen dat het diploma van de leerlingen van VMBO Maastricht evenveel waard is als een diploma van een andere school.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat duizenden toetsen niet zijn gemaakt. Dit is geen administratieve fout, zoals de afgelopen dagen hier en daar werd gezegd, maar dit zijn zeer ernstige tekortkomingen. Leerlingen hebben grote achterstanden opgelopen en missen daardoor belangrijke delen van de leerstof. De school is dringend aangeraden om de leerlingen te helpen de leerstof alsnog onder de knie te krijgen.

Leerling aan de slag
Om alle twijfels over het diploma van deze gedupeerde leerlingen weg te nemen, is het noodzakelijk dat zij ook hun schoolexamen goed afronden. Minister Slob heeft toetsenmaker Cito gevraagd om hiervoor hersteltoetsen op te stellen, zodat leerlingen met zo gericht mogelijk toetsen kunnen laten zien wat zij kennen en kunnen. De nieuwe, onafhankelijke examencommissie zal erop toezien dat dit goed verloopt.

De school is door het ministerie gevraagd om leerlingen zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de inspectie. Ook moet de school zorgen voor vervolggesprekken waarin de oplossingen voor individuele leerlingen worden besproken. Ouders en leerlingen met algemene vragen kunnen ook de komende dagen terecht bij de informatielijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: tel. 050 - 599 77 99, bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

VorigeNEMO maakt gratis handleiding voor leerkrachten bij tech-plaatjes
VolgendeHoe komen er meer docenten?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter