Onderwijsnieuws Docentenplein

Rechtbank: 'Fusienorm is in strijd met wet'

Rechtbank: 'Fusienorm is in strijd met wet'

De rechtbank in Leeuwarden oordeelde vorige week dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het gaat om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. Tot dit oordeel kwam de rechtbank in een zaak die was aangespannen door de schoolbesturen van PCBO Dongeradeel en SBO De Twine uit Dokkum. Hun fusieverzoek was eerder door staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) afgewezen op basis van de 50%-norm. Die norm is een kwantitatieve invulling van het criterium ‘significante belemmering...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Hoe voorkomt u verspreiding van ongewenste beelden?

Hoe voorkomt u verspreiding van ongewenste beelden?

De VO-raad en Kennisnet hebben een leidraad online gezet die scholen kunnen gebruiken om digitale verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken. Scholen worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat ongewenste en schadelijke foto’s en filmpjes van leerlingen via digitale kanalen worden verspreid. Voorbeelden zijn filmpjes van hoe een leerling in elkaar wordt geslagen of wordt gepest. Ook komt het geregeld voor dat naaktfoto’s van leerlingen tegen hun wil worden verspreid. Dit kan grote impact hebben op de veiligheidsbeleving en het welbevinden van...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | VO-Raad

Kinderen slaan vaker een klas over

Kinderen slaan vaker een klas over

Op de basischolen is de doorstroom van kinderen de afgelopen jaren versneld, door de individuele aanpak en de opmars van het 'excellentie-denken'. In vier jaar steeg het aantal snelle doorstromers op de basisschool met ongeveer 60 procent. In 2008 sloeg 4 procent van de basisschoolkinderen een klas over. In 2012 was dat percentage gestegen naar 6,4 - dat zijn ongeveer twaalfduizend leerlingen. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. De inspectie zegt zelf geen onderzoek gedaan te hebben naar de oorzaak van deze stijging. Wel denkt de inspectie dat het aantal kinderen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs

'Pestaanpak moet passen bij visie school'

'Pestaanpak moet passen bij visie school'

Op 19 april is het de Landelijke dag tegen Pesten. In het hele land wordt dan stilgestaan bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Vandaag, op 17 april, lanceert Pestweb een digitaal platform tegen Cyberpesten. Pesten is ook in het primair onderwijs een veelbesproken thema. Hoewel vrijwel alle scholen een pestprotocol in hun sociale veiligheidsplan hebben opgenomen, worden zij vanaf 1 augustus 2015 verplicht een bewezen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

‘Rol schoolleider essentieel’

‘Rol schoolleider essentieel’

De rol van de schoolleider is essentieel, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’. Hoe beter de schoolleider, hoe beter de lessen. “De kwaliteit van de schoolleider staat één op één in relatie met de kwaliteit van de lessen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Het Onderwijsverslag bevestigt opnieuw een belangrijk speerpunt van de AVS: de rol van schoolleider is van vitaal belang.” Een algemene conclusie uit het Onderwijsverslag 2012/2013 is dat vernieuwing en verbetering onvoldoende indaalt bij leraren en daarmee bij leerlingen. De competenties en professionaliteit...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS