Onderwijsnieuws Docentenplein

Ouders dagen school vaker voor de rechter

Ouders dagen school vaker voor de rechter

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies dat hun kind krijgt, schakelen steeds vaker een advocaat in. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs onderwijsorganisaties en juristen. Sinds 2011 steeg het aantal verzoeken voor juridische bijstand aan ouders van bijna 300 naar 420 in 2013. De verwachting is dat het aantal dit jaar boven de 500 uitkomt. Ouders stappen bijvoorbeeld naar een advocaat als de school vindt dat een kind naar het vmbo moet, terwijl de ouders vinden dat hun kind prima naar de havo kan. En zo'n conflict kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een leerling geen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Juridisch

Diversiteit in lerarenteams belangrijk voor leerling

Diversiteit in lerarenteams belangrijk voor leerling

Steeds minder mannen staan voor de klas in het primair onderwijs. Sinds 2003 is het aantal mannelijke leraren gedaald van 22,8% tot 15,6% in 2012, meldt CNV Onderwijs. Op 4,2% van de scholen werkt geen enkele man, blijkt uit een enquête van de vakbond. Op ruim 13% van de scholen werkt één man. De PO-Raad vindt het belangrijk dat in lerarenteams sprake is van diversiteit en dat die bestaan uit mannen, vrouwen, jonge en oude leerkrachten, autochtone en allochtone en hbo- en academisch opgeleide leraren. Dat zorgt voor balans in de teams en is goed voor innovatie in het onderwijs. Leerlingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minder mannelijke leerkrachten op basisschool

Minder mannelijke leerkrachten op basisschool

Sinds 2003 is het percentage mannen voor de klas in het primair onderwijs gedaald van 22,8 procent tot 15, 5 procent in 2012. Uit een CNV-onderzoek blijkt dat 57 procent van de mannelijke leerkrachten op de basisschool zich wel eens alleen voelt tussen zijn vrouwelijke collega's. CNV Onderwijs vindt de cijfers verontrustend en komt met voorstellen voor verbetering. Mannen moeten het leuker vinden om te werken op de basisschool. Volgens de vakbond zouden mannen meer interesse kunnen krijgen als scholen een zakelijker cultuur krijgen en nadruk komt te liggen op techniek en praktische vaardigheden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs

Meldpunt ‘ik mag geen eindexamen doen’ gestart door LAKS

Meldpunt ‘ik mag geen eindexamen doen’ gestart door LAKS

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) richt een meldpunt op voor scholieren op grond van tegenvallende resultaten in hun examenjaar door hun school worden uitgesloten van deelname aan de centrale examens. Volgens de wet mag dit geen reden zijn om een scholier van deelname uit te sluiten. Ieder jaar bereiken er enkele klachten van scholieren het LAKS waaruit blijkt dat dit helaas toch gebeurt. Ook dit jaar heeft het LAKS enkele van dergelijke klachten ontvangen. Remco Barendregt, voorzitter van het LAKS: “Ieder jaar één onterechte uitsluiting maakt al snel een grote groep. Scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LAKS

Doe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2014-2015!

Doe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2014-2015!

Als leraar heeft u veel ideeën over wat er beter kan op school. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren met goede ideeën door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Bent u leraar in het primair en voortgezet onderwijs en gaat u de uitdaging aan? Stuur dan voor 1 juni 2014 uw idee in! Leraren hebben als onderwijsexperts veel ideeën over wat er beter kan op school. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ook daadwerkelijk leiding te geven aan een gewenste verandering. Onderwijs Pioniers gelooft dat juist die ideeën enorm kunnen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OnderwijsPioniers