Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Onderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo

Dinsdag 25 november, 10.00 uur heeft de Onderwijsraad zijn advies Meer innovatieve professionals aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs). De raad reageert met dit advies op de vraag van de minister hoe de kracht van het hoger beroepsonderwijs kan worden benut. Aanbevelingen van de Onderwijsraad In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop scholen deze opdrachtgevende rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig. Veel scholen zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Via gezamenlijke kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de PO-Raad en Bouwstenen voor Sociaal, proberen scholen elkaar te ondersteunen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook in 2013 en 2014 gekeken naar de kwaliteit van de Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE) in de G37. Uit de tussenrapportage die dat opleverde blijkt dat de kwaliteit van VVE licht verbetert. De PO-Raad is van mening dat een goede kwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen nodig zijn om leerlingen een goede start te kunnen bieden. De PO-Raad pleit in dat belang voor een brede basisvoorziening en vindt VVE daarin een belangrijk onderdeel van. In 2012 hebben de G37 gemeenten bestuursafspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Uitkomst onderzoek gepeste leraren fout vertaald

Er is iets misgegaan bij het onderzoek van vakbond CNV naar pesten onder leraren. De conclusie dat een op de drie leraren wordt gepest blijkt niet de juiste. Dat bevestigt een woordvoerder van de onderwijsbond van het CNV een bericht van RTL Nieuws. Volgens het CNV ligt de fout bij het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Vrijdagochtend werd gemeld dat een op de drie leraren (31 procent) in het basis- en middelbaar onderwijs wordt gepest. Dat moet zijn: 31 procent van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen op school leraren worden gepest. Dat geldt dus niet per se voor de ondervraagde...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten