Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Onderzoek BON geeft onjuist beeld van de werkelijkheid

Onderzoek BON geeft onjuist beeld van de werkelijkheid

De stelling van BON (Beter Onderwijs Nederland) dat scholen beknibbelen op docenten is compleet onjuist en gebaseerd op een achterhaalde werkelijkheid. In een onderzoek dat BON eerder presenteerde verbindt zij het aantal docenten dat op vo-scholen in dienst is aan oude bekostigingsregels die 50 jaar geleden zijn bedacht, niet meer van deze tijd zijn en om die reden ook worden aangepast. De VO-raad distantieert zich met kracht van de door BON getrokken conclusies en het geschetste beeld dat scholen niet zouden investeren in (het behoud van) docenten. BON constateert dat volgens de bekostigingssystematiek...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad

Dekker legt regels overgang po-vo uit

Dekker legt regels overgang po-vo uit

In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht. In de brief gaat Dekker onder meer in op hoe scholen moeten omgaan met dubbele schooladviezen (havo-vwo) en wanneer zij het schooladvies moeten heroverwegen. De brief is een uitvloeisel van een motie van de PvdA waarin de staatssecretaris werd verzocht duidelijk naar ouders en scholen te communiceren over de nieuwe regels die gemoeid zijn met de overgang po-vo. Sinds dit jaar is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overgang | PO-Raad

Meeste scholen kunnen overstapdossiers overdragen met OSO

Meeste scholen kunnen overstapdossiers overdragen met OSO

De komende maanden worden overstapdossiers van ruim 185.000 basisschoolleerlingen uit groep 8 overgedragen aan het voortgezet onderwijs (VO). De meeste scholen kunnen hiervoor inmiddels de Overstapservice Onderwijs (OSO) gebruiken, want 84 procent van de VO-scholen en 68 procent van de scholen in het primair onderwijs (PO) is nu aangesloten op OSO. Met OSO kunnen leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen veilig digitaal worden overgedragen van de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. OSO vervangt straks het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) en is dan de landelijke...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet | Overstapdossiers

Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs

Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs

Stichting Privacy Nederland organiseert op 24 maart het Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs. Insteek van het congres is het delen van praktische ervaringen, inzichten en best practices. Ook wordt de praktische aanpak besproken van komende (Europese) wet-en regelgeving. Tijdens het congres komen diverse interessante, actuele en praktische tools aan de orde die van toegevoegde waarde zijn voor professionals in het onderwijs die zich oriënteren of meer willen weten over de praktische aanpak voor het bevorderen en borgen van privacy op scholen. Zo is er een speciale workshop ‘Privacy...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy | PO-Raad

Kabinet investeert ruim €50 miljoen in aanpak taal- en leesbevordering

Kabinet investeert ruim €50 miljoen in aanpak taal- en leesbevordering

Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing. Dat is de boodschap die het kabinet afgeeft met haar nieuwe aanpak tegen taalachterstanden, waarbij gemeenten een regierol hebben. Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. Bibliotheken hebben een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. Ook worden het bedrijfsleven en zorginstellingen ingeschakeld om taalproblemen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Taalbevordering | Rijksoverheid