Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Scholieren kiezen ‘Vlucht MH17 stort neer in Oekraïne’ tot hét nieuws van 2014

Scholieren kiezen ‘Vlucht MH17 stort neer in Oekraïne’ tot hét nieuws van 2014

‘Vlucht MH17 stort neer in Oekraïne’ is verkozen tot nieuwsgebeurtenis van 2014, zo blijkt uit de jaarlijkse scholierenpeiling van Nieuws in de klas. Het nieuwswoord van het jaar is ‘Ebolavirus’. De belangrijkste nieuwspersoon van 2014 is volgens de leerlingen Arjen Robben. Bijna 1000 leerlingen uit heel Nederland hebben deelgenomen aan de peiling. Nieuws in de klas wil met de Scholierenpeiling de discussie over actualiteit en de berichtgeving daarover onder scholieren bevorderen. Nieuws in de klas stelt jaarlijks een overzicht op van 30 gebeurtenissen, 30 personen en 30 nieuwswoorden...

Lees meer
CBS: Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

CBS: Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

Wat betalen huishoudens aan het onderwijs voor hun kinderen en waaraan wordt dat geld besteed? Huishoudens geven het meeste geld uit aan onderwijsinstellingen en dan vooral aan les- en collegegelden. Daarnaast betalen ze nog voor schoolactiviteiten en de ouderbijdrage. In 2013 hebben huishoudens hiervoor bijna 2,9 miljard euro betaald aan onderwijsinstellingen. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Uitgaven meest gestegen in mbo Daarnaast wordt ook geld uitgegeven aan boeken en leermiddelen, openbaar vervoer en voor bijles en examentraining. Voor leerlingen in het middelbaar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CBS

Dagblad van het Noorden: ‘Rekentoets funest voor leerlingen'

Dagblad van het Noorden: ‘Rekentoets funest voor leerlingen'

Tal van onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, VO-Raad en vakbonden, ageren tegen de rekentoets. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op 28 januari. De krant schrijft dat 40 procent van de jongeren geen diploma haalt als de huidige rekentoets verplicht wordt op mbo-scholen. De PO-Raad vraagt vooral ook aandacht voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Door de rekentoets op te nemen in de zak-/slaagregeling wordt het zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moeilijker om een diploma te halen. Eerder gaf staatssecretaris Dekker al aan...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets | PO-Raad

PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

Leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding worden aangemoedigd een bevoegdheid te halen voor het geven van bewegingsonderwijs of zich te ontwikkelen tot vakleerkracht. De lerarenbeurs wordt daarvoor opengesteld. Daarnaast gaat NOC*NSF samenwerking stimuleren tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen. Dat moet ervoor zorgen dat het huidige tekort aan gymzalen niet langer een belemmering vormt voor het geven van bewegingsonderwijs. Dat zijn enkele van de plannen die de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gemaakt om bij te dragen aan een gezonde...

Lees meer
Rekentoets doorgevoerd ondanks kritiek

Rekentoets doorgevoerd ondanks kritiek

Middelbare scholieren moeten de komende jaren naast hun eindexamen een rekentoets doen die meetelt voor het eindexamen. Na de VVD steunt ook de Partij van de Arbeid het plan van staatssecretaris Dekker om de verplichte rekentoets door te zetten. Op de toets is veel kritiek van onder meer scholen: de toets zou te moeilijk zijn en een te bepalende rol spelen bij het al dan niet slagen voor het eindexamen. Bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klagen al jaren over de slechte rekenvaardigheid van jongeren. In 2010 besloot de Tweede Kamer daarom een toets in te voeren voor...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets