Onderwijsnieuws Docentenplein

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen. De PO-Raad is groot voorstander van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs om zo leerlingen meer op maat les te kunnen geven...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Snappet

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp van gesprek op het Congres Gezonde Brede Scholen waarvoor Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad de openingsspeech verzorgt. Aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl is van groot belang voor leerlingen, vindt de PO-Raad, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling en leerprestaties. Ze heeft daarom al in 2012 met VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs | PO-Raad

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil een experiment starten met regelvrije scholen. ‘Als je goede scholen hebt durf ik het wel aan om te zeggen: we doen het zonder de inspectie, we doen het zonder Den Haag, maar dan wat mij betreft ook zonder de cao’. Dekker deed zijn uitspraken in een debat over excellent onderwijs, georganiseerd door het NCRV-programma Altijd Wat. Hij reageerde tijdens de bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam op de kritiek van aanwezige docenten dat het onderwijs dreigt te bezwijken onder de regeldruk uit Den Haag. Dekker: ‘U zegt, geef ons de ruimte?...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Regelvrije-school

LAKS vindt leenstelsel onacceptabel en kondigt actie aan

LAKS vindt leenstelsel onacceptabel en kondigt actie aan

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) verzet zich tegen de plannen van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) voor het sociaal leenstelsel. Vandaag zijn deze plannen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Samen met andere jongerenorganisaties heeft het LAKS zich verenigd in actiegroep Stop het leenstelsel, die op 14 november een grote demonstratie zal houden in Den Haag. In de afgelopen maanden hebben het LAKS en de andere organisaties al meerdere keren geprobeerd om de minister van haar plan voor een sociaal leenstelsel af te brengen. Nu het wetsvoorstel naar de Tweede...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LAKS

Week tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar

Week tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar

‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor pestsignalen en het pesten op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Het Centrum School en Veiligheid/Pestweb is initiatiefnemer van de week. Daarin worden verschillende voorstellingen en een symposium georganiseerd rondom het thema. Scholen zelf organiseren eigen activiteiten voor hun leerlingen om pesten te helpen tegen te gaan. De Week tegen Pesten wordt voortaan jaarlijks...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Pesten