Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Vmbo wordt sterker en praktischer

Vmbo wordt sterker en praktischer

Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. Dat schrijven de bewindslieden maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de maatregelen willen Bussemaker en Dekker de doorstroom vanuit het vmbo naar het vervolgonderwijs verbeteren. Zo kunnen vmbo’ers straks alvast lessen volgen op het mbo. Ook moet een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VMBO

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen. Digitale leermiddelen worden steeds vaker op school gebruikt. Leerlingen kunnen daardoor leren rekenen of spellen via apps. Deze digitale leermiddelen staan in de cloud. Om ze goed te laten werken zijn gegevens van de leerlingen nodig. Denk dan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Privacy

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) is aangeboden, nemen tien organisaties het voortouw hierin. Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor kapitaalkrachtige instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Wetenschap

Thuisleren, een slimmer Nederland

Thuisleren, een slimmer Nederland

De laatste paar jaar hoor en lees je vaak dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland veel beter kan zijn. Daarnaast hoor je de overheid ook vaak zeggen dat Nederland een echte kennis economie is. Dat is ook zo, alleen gaat een kenniseconomie en slecht onderwijs niet samen. Als je zou moeten geloven wat er gezegd wordt dan wordt er dus gesuggereerd dat wanneer ons onderwijs systeem slecht blijft presteren, onze economie daar over een aantal jaar onder zal lijden. Toch is niets minder waar want in onze opinie heeft Nederland een erg goede voorzieningen wanneer het op onderwijs en studie aankomt. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuisleren | Thuisstudie

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Minister Bussemaker (cultuur) stelt daarom de komende jaren € 5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker vandaag samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs | Pabo