Onderwijsnieuws algemeen

Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Pact moet aantal thuiszitters terugdringen

Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Ook heeft Dekker voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld om de afspraken uit dit Pact aan te jagen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen jaar zaten circa 10.000 kinderen voor korte of lange tijd thuis. ‘Dat aantal moet omlaag. Elk kind heeft recht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuiszitters

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd. In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een derde op aanvraag van ouders. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Het effect op hun ontwikkeling is het grootste wanneer kinderen met een taalachterstand samen in een groep zitten omdat dit zorgt voor meer focus en daarmee hogere kwaliteit. Dit blijkt uit drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat onderzoekers Nederlandse kinderen voor langere tijd hebben gevolgd om de effecten van voorschoolse educatie vast te stellen. Kinderen met een risico op (taal)achterstand......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek | Leerachterstand

Ruim 290 miljoen voor scholen in aardbevingsgebied

Ruim 290 miljoen voor scholen in aardbevingsgebied

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker beiden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vandaag bekend. Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Aardbeving

Gemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten

Gemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft alle Nederlandse gemeenten per brief opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een vorm van onderwijs worden aangeboden. Dekker hoopt dat daardoor meer kinderen een passend aanbod krijgen. ‘Kinderen met een beperking kunnen vaak meer dan we denken. Het is dus belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders’, aldus Dekker....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerplicht