Scriptie over de kwaliteit van hoger onderwijs wint scriptieprijs

Met een scriptie over de kwaliteit van hoger onderwijs heeft Timen Sijens (Rijksuniversiteit Groningen) de allereerste scriptieprijs van de Algemene Rekenkamer gewonnen. De scriptie sprong eruit, omdat deze een spanningsveld blootlegde tussen het rendement van onderwijs enerzijds en de kwaliteit ervan anderzijds.

De titel van de masterscriptie is Publieke Werken: Een systemische analyse van de borging van het eindniveau in het hoger onderwijs in de periode 1985-2019. Sijens ontving de scriptieprijs op 16 februari 2023 uit handen van collegelid Barbara Joziasse. De tweede prijs ging naar Minya Chan (Universiteit Leiden) voor haar onderzoek naar en de impact van rekenkameronderzoek en de derde prijs ging naar Constantina Markou (Radboud Universiteit) met een onderzoek naar het meten van welvaart.

De Algemene Rekenkamer vindt banden met universiteiten en studenten belangrijk, onder meer om kennis te delen. De scriptieprijs is een van de initiatieven van de Algemene Rekenkamer om de samenwerking met wetenschappelijke kennisinstellingen en studenten te versterken.

Voor meer informatie over de scriptieprijs zie www.rekenkamer.nl/scriptieprijs

Scriptie Timen Sijens

VorigeTechnologie in het onderwijs: het gebruik van schermen
VolgendeRuime voldoende voor medezeggenschap op scholen in Nederland
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter