Nieuw onderzoek wijst op vwo niveaudaling wis- en natuurkunde in het Nederlandse onderwijs

Deze ochtend verscheen een nieuw onderzoeksrapport dat aantoont dat het niveau van vwo Wis- & Natuurkunde de laatste 30 jaar fors is gedaald. Dit geldt zowel voor het niveau van de Nederlandse leerlingen die het vwo verlaten als qua niveau waarop zij geëxamineerd zijn. Ondanks de inspanningen van vele gemotiveerde docenten is het niveau voor deze vakken dus ongewild en ongemerkt langzaam afgegleden.

Voor meer details verwijs ik u graag door naar het volledige rapport, maar hieronder geef ik graag al enkele van de hoofdlijnen mee.

Onderzoekers Loek Zonnenberg en Paul Rutten hebben dit onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd vanuit hun interesse voor het vakgebied en passie voor het onderwijs, en hebben hun bevindingen uitgebracht onder de vlag van McKinsey. Loek is docent wiskunde (zij-instromer) en voormalig partner van McKinsey, en Paul is huidig partner van McKinsey. Concreet wilden zij duidelijkheid scheppen over de vermoedens dat het niveau van leerlingen voor deze twee vakken is gedaald, en ook de paradox verklaren dat leerlingen minder goede resultaten op nationale en internationale toetsen (zoals PISA) halen, maar hogere cijfers op het Centraal Examen.

Loek en Paul analyseerden hiervoor meer dan 1500 vragen uit de centrale examens van de laatste 30 jaar. Enkel door de data voor het eerst over deze langere periode te bestuderen, kon worden vastgesteld dat het niveau ongemerkt fors gedaald was. De door hen nieuw ontwikkelde methode wordt door meer dan 40 vakinhoudelijke wetenschappers en onderwijskundigen onderschreven.

Dit onderzoek heeft grote maatschappelijke relevantie, aangezien een dalend niveau beperkend kan zijn voor de kansen van Nederlandse jongeren, zowel nationaal als internationaal. Uit de data blijkt dat jongeren die het vwo verlaten een jaar minder volle rugzak aan kennis en vaardigheden hebben op deze vakken. Los nog van het feit dat elke jongere de kans moet krijgen zich ten volle te ontplooien, zijn deze basisvakken belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie, welvaart en welzijn. De onderzoekers onderschrijven het belang van een breed vormend onderwijs, en hopen dat op basis van hun onderzoek een gesprek op gang komt over wat de samenleving verwacht van het wis- en natuurkunde onderwijs.

Voor het volledige onderzoek kunt u hier terecht.

VorigeZo word je een SEO-specialist
VolgendeDe Scholierenverkiezingen voor de Provinciale Staten zijn begonnen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter