Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Van werkloosheid naar een lerarentekort

Van werkloosheid naar een lerarentekort

Het lerarentekort is uitgebleven door de klassen voller te proppen. Dat verandert. In 2020 zijn er tegen de 5000 leraren basisonderwijs tekort. In het voortgezet onderwijs is de krapte kort en heftig: tussen nu en 2019 zijn er zo’n 3000 leraren te weinig. Dat blijkt uit een dikke stapel analyses en adviezen die het ministerie van Onderwijs doorstuurde aan de Tweede Kamer. Meer vacatures Zo staat er dat er 6 procent meer vacatures in het voortgezet onderwijs zouden zijn geweest, wanneer de klassen van gelijke omvang waren gebleven. In het basisonderwijs neemt het aantal......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort

Centrale eindtoets primair onderwijs (PO)

Centrale eindtoets primair onderwijs (PO)

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs om een eindtoets af te nemen. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor deze toets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. De centrale eindtoets zal in april 2015 voor het eerst worden afgenomen. Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een eindtoets voor taal en rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen. De eindtoets meet welk niveau de leerling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

CNV: Groot alarm om uittocht leraren

CNV: Groot alarm om uittocht leraren

De overheid moet geld op tafel leggen om duizenden jonge leerkrachten direct aan een baan in het basisonderwijs te helpen. Dat stelt CNV Onderwijs, die groot alarm slaat omdat er sprake is van een dramatische leegloop. Vanaf 2014 verdwijnen opnieuw duizenden banen als gevolg van bezuinigingen, vergrijzing en toename van krimpgebieden. „De uitstroom van docenten is ongekend fors. Daarom vragen wij de overheid om geld uit te trekken voor zogeheten bovenformatief aannamebeleid. Dat plan behelst om toch jonge leerkrachten te benoemen, ondanks het feit dat scholen geen geld meer hebben. Op die......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Duidelijkheid over rekentoets in 2014

Naar aanleiding van de discussie over de rekentoets is onzekerheid ontstaan over wat er in 2014 met de toets gaat gebeuren. OCW heeft laten weten dat de toets wordt aangepast. Scholen zijn verplicht in 2014 de toets als onderdeel van het eindexamen af te nemen. De afgelopen periode was er veel discussie over de rekentoets binnen de sector, in de pers en in de Tweede Kamer. Tijdens een Rondetafelbijeenkomst afgelopen 4 december uitten Tweede Kamerleden, deskundigen, hoogleraren en docenten uit po, vo, mbo, hbo en wo stevige kritiek op de rekentoets. Het ministerie van OCW en het College......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Geen verplicht digitaal vak op havo en vwo

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat geen verplicht digitaal vak aan de onderbouw van havo en vwo invoeren. Wel pleit hij voor een bredere hervorming van het middelbare onderwijs. Dat laat Dekker weten in een brief (pdf) naar de Kamer. Met voorgenomen hervormingen moet het middelbare onderwijs beter ingericht zijn op de digitale wereld. Concrete beloftes doet Dekker echter nog niet. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaf in april een advies uit om het Nederlands voortgezet onderwijs beter in te richten op de digitale wereld. Informatica...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Digitaal