Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Inzicht in krimp met de Transitieatlas

Inzicht in krimp met de Transitieatlas

Schoolbesturen en gemeenten die te maken hebben met een dalend leerlingaantal, kunnen de gevolgen hiervan inzichtelijk maken met de nieuwe Transitieatlas primair onderwijs. Deze atlas werd in december gepresenteerd samen met de website www.transitieatlas.nl. Het instrument helpt de gebruikers te denken in verschillende scenario’s en zorgt zo voor meer bewustwording van de gevolgen die de krimp met zich meebrengt. Ook bevordert de atlas dat alle partijen in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken. Uiteindelijk kunnen, mede......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Scholen vrezen massaal afhaken overblijfkrachten

Scholen vrezen massaal afhaken overblijfkrachten

Scholen zijn bang dat veel vrijwilligers afhaken als overblijfkracht omdat de vergoedingen die worden uitgekeerd omlaag gaan. De Belastingdienst is scherper aan het controleren en legt instellingen forse naheffingen op als meer wordt betaald dan is toegestaan, meldt De Telegraaf. In de praktijk krijgen vrijwilligers van de tussenschoolse opvang (tso) soms wel 9 tot 11 euro per uur uitbetaald. Ver boven de toegestane 4,50 euro die de fiscus toestaat als beloning. In totaal mogen vrijwilligers 150 euro per maand ontvangen. Oude vergoedingssysteem Om problemen te voorkomen,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Overblijfkracht

Aantal zwakke scholen verder gedaald

Aantal zwakke scholen verder gedaald

Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering. Het aantal scholen met basiskwaliteit was op 1 september 2014 gestegen naar 95,3%, 4,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. In deze sector heeft zich volgens de Inspectie in voorgaande jaren al een sterke stijging van de kwaliteit voorgedaan. De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zwakke-scholen | PO-Raad

Onderwijs zet mes in regels en bureaucratie

Onderwijs zet mes in regels en bureaucratie

Diverse regels in het onderwijs worden de komende drie jaar afgeschaft, verbeterd of vereenvoudigd. Dat hebben de sectorraden, vakbonden, ouders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken in de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Deze werd donderdag gepresenteerd. De agenda is opgesteld omdat het onderwijsveld last heeft van een flinke regeldruk. Die gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier. Afgesproken is onder meer dat de partijen in het primair onderwijs onnodige administratie aanpakken, toezicht op onderwijs en kinderopvang......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Verplichte rekentoets vanaf 2020 moeilijker

Verplichte rekentoets vanaf 2020 moeilijker

Bijna alle middelbare en mbo-scholieren moeten vanaf volgend schooljaar verplicht een rekentoets maken. Als ze deze niet halen, dan zakken ze voor hun diploma. Het niveau van deze toets is de eerste jaren echter niet te moeilijk. 'De rekentoets groeit mee en wordt ieder jaar een beetje moeilijker voor leerlingen om te halen', meldt het ministerie voor Onderwijs. Eerder dit jaar werd duidelijk dat de verplichte toets te moeilijk is voor veel leerlingen en makkelijker moet worden. Daar wordt nu volgens het ministerie gehoor aan gegeven. De toets wordt komend schooljaar verplicht voor alle leerlingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets