Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

KNAW Onderwijsprijs 2015

KNAW Onderwijsprijs 2015

De KNAW Onderwijsprijs is bedoeld voor werkstukken met een wetenschappelijke opzet, gebaseerd op zelfstandig onderzoek. Originaliteit, de kwaliteit van de onderzoeksopzet en de uitwerking van de resultaten en de conclusie zijn belangrijke criteria. U kunt vanaf 1 december 2014 profielwerkstukken inzenden voor de KNAW Onderwijsprijs 2015. Begin december ontvangt de directie van elke vwo-school in Nederland een uitnodiging om maximaal drie werkstukken per profiel in te zenden. Bij elk werkstuk zit een korte aanbevelingsbrief van de leerlingen, waarin zij aangeven waarom hun docent de prijs verdient......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsprijs

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en kinderen een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs laten maken. ,,Kinderen kunnen in Rotterdam dus vanaf hun tweede naar school. Ze zitten niet met een rekenboek in de lesbanken, maar er komt wel één pedagogische en didactische lijn die doorloopt in de groepen één tot en met acht,’’ aldus De Jonge. ,,We gaan werken met een ontwikkelrecht. Alle kinderen krijgen recht......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Financiën primair onderwijs in beeld

Financiën primair onderwijs in beeld

“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een brief van 17 december 2014 aan de Tweede Kamer bij de financiële rapportage funderend onderwijs 2013. Het jaar 2013 werd door het regulier basisonderwijs afgesloten met een positief resultaat van 292 miljoen euro. Het (voortgezet) speciaal onderwijs sloot af met een positief resultaat van 29 miljoen euro. Dat blijkt uit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Financiën

Ouders in nood door betaling schoolgeld

Ouders in nood door betaling schoolgeld

Een groeiend aantal ouders kan het schoolgeld voor hun kinderen niet meer betalen. In 2014 klopten 30 procent meer ouders aan bij de Stichting Leergeld, waar ouders met een krappe beurs terecht kunnen als ze bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Uit onderzoek van de SP blijkt dat scholen vaak de ouderbijdrage verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is. Als er niet wordt betaald, mag hun kroost bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje. De bijdrage is per school verschillend en loopt uiteen van een paar tientjes per jaar tot meer dan 1000 euro. Voorlopige......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolgeld

Inschrijven voor de koningsspelen 2015

Inschrijven voor de koningsspelen 2015

Vanaf 5 januari kunt u uw school inschrijven voor de Koningsspelen 2015 via de website www.koningsspelen.nl. Het is belangrijk dat u zich inschrijft, zodat wij u van de juiste informatie en materialen kunnen voorzien. Ook als u voorgaande jaren hebt meegedaan is het belangrijk dat u zich toch weer inschrijft. Wij hopen ook dit jaar weer het nodige te kunnen faciliteren met onze partners. Koningsontbijt en Koningssportdag Net als voorgaande edities, wordt er een gratis Koningsontbijt voor alle kinderen gefaciliteerd, bestaande......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Koningsspelen