Onderwijsnieuws algemeen

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

Meerderheid Nederlandse bevolking wil bewegingsonderwijs als kernvak op de basisschool

NOC*NSF roept op tot 3 uur bewegingsonderwijs op de school gegeven door een vakleerkracht. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt bewegingsonderwijs als belangrijk vak op school, direct na rekenen, taal, en sociale vaardigheden. 86 procent van de Nederlanders vindt sporten op school belangrijk en meer dan 75 procent vindt schoolsport zelfs onmisbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK recentelijk heeft uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen in opdracht van NOC*NSF en Achmea. Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt echter dat er nogal wat af te dingen is op de kwaliteit en het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NOCNSF | Bewegingsonderwijs

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes halen jongens in op school

Meisjes doen het beter op de middelbare school dan jongens. Volgens het CBS zitten ze vaker op een hoger onderwijsniveau dan de uitslag van hun Cito-toets aangeeft. Op de basisschool scoren jongens en meisjes nog ongeveer even goed. Ook beginnen ze op de middelbare school meestal op het onderwijsniveau dat past bij de score van hun Cito-eindtoets. Maar na drie jaar blijken meiden het beter te doen dan verwacht en jongens juist slechter. Volgens het CBS volgt ruim 30 procent van de meisjes een onderwijstype dat hoger is dan werd verwacht op basis van de Cito-score. Bij de jongens......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Opleidingsniveau

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen. De PO-Raad is groot voorstander van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs om zo leerlingen meer op maat les te kunnen geven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Snappet

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp van gesprek op het Congres Gezonde Brede Scholen waarvoor Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad de openingsspeech verzorgt. Aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl is van groot belang voor leerlingen, vindt de PO-Raad, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling en leerprestaties. Ze heeft daarom al in 2012 met VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs | PO-Raad

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Dekker wil experiment met regelvrije scholen

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil een experiment starten met regelvrije scholen. ‘Als je goede scholen hebt durf ik het wel aan om te zeggen: we doen het zonder de inspectie, we doen het zonder Den Haag, maar dan wat mij betreft ook zonder de cao’. Dekker deed zijn uitspraken in een debat over excellent onderwijs, georganiseerd door het NCRV-programma Altijd Wat. Hij reageerde tijdens de bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam op de kritiek van aanwezige docenten dat het onderwijs dreigt te bezwijken onder de regeldruk uit Den Haag. Dekker: ‘U zegt, geef ons de ruimte?......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Regelvrije-school