Onderwijsnieuws algemeen

Steun voor leraren bij bespreken gevoelige maatschappelijke thema’s in de klas

Steun voor leraren bij bespreken gevoelige maatschappelijke thema’s in de klas

Een op de vijf leraren vindt het moeilijk om het gesprek in de klas aan te gaan over gevoelige thema’s als de Holocaust, fundamentalisme en seksuele diversiteit. Een op de honderd leraren mijdt dit soort onderwerpen zelfs volledig, blijkt uit onderzoek. Staatsecretaris Dekker (onderwijs) wil leraren beter ondersteunen om dit gesprek aan te gaan, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer. Dekker: ‘Het is van groot belang dat leraren kinderen vertrouwd maken met de fundamenten van onze rechtstaat. Dat betekent dat ze in de klas niet alleen praten over relatief veilige onderwerpen als Prinsjesdag,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Maatschappelijk

Onderwijsvernieuwing door leraren en schoolleiders leidt tot beter onderwijs

Onderwijsvernieuwing door leraren en schoolleiders leidt tot beter onderwijs

Tientallen scholen hebben de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van extra middelen om te experimenteren met maatregelen om het dreigende lerarentekort aan te pakken. Uit de evaluatie van deze regeling, die staatssecretaris Dekker (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat sommige maatregelen ook kunnen leiden tot een toename van de onderwijskwaliteit. Zo leidt onderwijs op maat op basisscholen tot hogere leerprestaties van leerlingen en meer tevreden ouders. In het voortgezet onderwijs zorgt het voor beter omgaan met een tekort aan leraren. Succesfactor voor de projecten is......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsvernieuwing

Directeuren en leerkrachten basisonderwijs hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Sander Dekker

Directeuren en leerkrachten basisonderwijs hebben geen vertrouwen meer in staatssecretaris Sander Dekker

Het vertrouwen van directeuren en leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs in staatssecretaris Sander Dekker is tot een dieptepunt gedaald: slechts 5% van de directeuren en leerkrachten in het basisonderwijs heeft vertrouwen in de staatsecretaris, 40% oordeelt ‘neutraal’, maar geeft de staatssecretaris (nog) wel het voordeel van de twijfel. Eén op de drie directeuren en leerkrachten (34%) heeft geen vertrouwen meer in de staatssecretaris, 21% oordeelt ‘neutraal’ maar geeft de staatsecretaris niet langer het voordeel van de twijfel. Dit zijn de slechtste ‘vertrouwenscijfers’ voor de staatssecretaris......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO | Politiek

Leerlingen scoren steeds beter voor rekentoets

Leerlingen scoren steeds beter voor rekentoets

Middelbare scholieren maken hun rekentoets dit jaar beter dan in 2014. Gemiddeld halen zij een 6,1 en dat is 0,2 punten hoger dan vorig schooljaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van 2015. Vanaf komend schooljaar gaat de rekentoets voor veel examenkandidaten in het voorgezet onderwijs en het mbo echt meetellen voor het diploma. In het eerste jaar moeten leerlingen een 5 of hoger scoren. Op dit moment haalt ruim 87 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat en bijna 64 procent heeft een 6 of hoger. Dit schrijven minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekentoets

Bussemaker in gesprek over leraren van de toekomst

Bussemaker in gesprek over leraren van de toekomst

Maandag 29 juni 2015 start minister Bussemaker haar rondgang #leraarwordjenietzomaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden vanaf 09.30 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn. Goed onderwijs begint bij goede leraren. En goede leraren beginnen bij goede lerarenopleidingen. Opleiders hebben de sleutel in handen om nieuwe generaties voor te bereiden op hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker wil met #leraarwordjenietzomaar in gesprek gaan met lerarenopleiders over fundamentele vragen voor de toekomst, hoe zij in die context......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leraren