Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Betere waarborgen kwaliteit onderwijs buiten de school

Betere waarborgen kwaliteit onderwijs buiten de school

Ook kinderen die niet of niet volledig kunnen meedoen met het onderwijs op een reguliere school hebben recht op goed onderwijs. Staatssecretaris Dekker wil daarom de kwaliteit van het onderwijs buiten de school beter waarborgen. Dat schrijft hij in een voorstel aan de Tweede Kamer. Dekker:"Ieder kind heeft recht op onderwijs. Soms schieten de mogelijkheden op een reguliere school tekort. Ik wil zorgen dat kinderen die – soms tijdelijk – niet naar een gewone school kunnen ook onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde in is. Ik vat het recht op onderwijs op als een recht op goed onderwijs."...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

'Grote steden 'verbijsterd' over bezuiniging onderwijsachterstand

'Grote steden 'verbijsterd' over bezuiniging onderwijsachterstand

De wethouders van de grootste vier steden zijn boos over de voorgenomen bezuinigingen op onderwijsachterstandsgelden. ‘Dit voorstel legt een bom onder het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren’, aldus de wethouders. Korting De wethouders van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam sturen nu ook een brandbrief. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil namelijk het geld eerlijker verdelen over de gemeenten waardoor de grootste gemeenten minder geld krijgen. Het gaat om een totale korting van 34 miljoen euro voor de vier gemeenten. Ook wil de staatssecretaris het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bezuinigingen

Zwarte Piet is welkom op veel scholen

Zwarte Piet is welkom op veel scholen

Het uiterlijk van Zwarte Piet wordt op veel scholen niet aangepast. Dat blijkt uit de Pieten-enquête van de AOb. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet wordt aangepast. Uit de enquête blijkt dat de 16 procent van de leraren die aangeeft het feest dit jaar wel aan te passen, vooral werkt op basisscholen met een overwegend allochtone populatie. Vooral Rooms-Katholieke scholen blijven vasthouden aan Zwarte Piet: 74 procent van de AOb-leden die op deze scholen werken, zegt niets te veranderen. Opvallend is dat eenderde van de respondenten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB | Zwarte-Piet

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad is blij dat ze met de vakbonden een afspraak heeft kunnen maken. De invulling van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen nog tot 1 januari de subsidieregeling ‘Jong en Oud’ aanvragen voor het aantrekken en begeleiden van jonge leraren. De regeling van het sectorplan PO steunt dit met maximaal € 7000 subsidie per leraar. Tot nu toe hebben 37 schoolbesturen één of meerdere aanvragen ingediend voor 116 leraren. Er is ruimte voor meer subsidieverzoeken voor aanstellingen vanaf 1 april vorig jaar. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Door extra voorlichting over de regeling is nu bij steeds meer schoolbesturen de twijfel weg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Subsidieregeling