Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden

Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden

Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, blijkt uit de Vier in balans-monitor die Kennisnet vandaag publiceert. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun je met ict-toepassingen meer maatwerk bieden bij het geven van instructie en bij het oefenen. De Vier in balans-monitor wordt vandaag in Den Haag gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Onderzoeksconferentie Weten wat werkt met ict. Het onderwijs maakt inmiddels op grote schaal gebruik van ict. Dat is zichtbaar......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet | ICT

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren per leeftijd, onderwijsniveau en geslacht

De meeste jongeren maken bewust gebruik van digitale media afhankelijk van het doel; vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of schoolwerk. Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus (vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen) lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Bij hogere onderwijsniveaus zetten jongeren media functioneler in maar ze laten zich er tegelijkertijd meer door afleiden. Meisjes gebruiken sociale......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: tag-kennisnet

Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat voor elkaar te krijgen is in het Bestuursakkoord primair onderwijs en in het bijbehorende Plan van aanpak bewegingsonderwijs afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Sinds 2000 geeft een pabo-diploma......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bewegingsonderwijs | PO-Raad

Onderwijsraad pleit voor versimpeling VMBO

Onderwijsraad pleit voor versimpeling VMBO

Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De versnippering in het onderwijsaanbod zet de organiseerbaarheid van goed onderwijs onder druk. Voor veel ouders en leerlingen zijn de kader en beroepsgerichte leerwegen geen aantrekkelijke keuze. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap dat hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De raad pleit voor een structurele oplossing waarbij de huidige vier leerwegen worden geclusterd tot twee opleidingen: vakmanschap......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Mavo | VMBO

Meester Mark vraagt door: Over leven in het onderwijs

Meester Mark vraagt door: Over leven in het onderwijs

Journalist Mark van Werf gaat op zijn 35e lesgeven op een basisschool, maar houdt het binnen twee jaar voor gezien. Het boek over zijn kortstondige carrièreswitch, Meester Mark draait door, was hét onderwijsboek 2014. Het maakte een storm aan reacties los, stond vier weken in de Bestseller 60 en beleefde vijf herdrukken (Zie voor alle recensies en reacties: www.meestermarkdraaitdoor.nl). Talloze leraren stortten hun hart uit. Ook zij worden gedwongen om toetsen eindeloos te analyseren en elke scheet van hun leerlingen in drievoud te notuleren.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MeesterMark