Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Een gezellig en leerzaam kerstdiner

Een gezellig en leerzaam kerstdiner

De feestdagen zijn in aantocht. Een mooie tijd om met familie en vrienden gezellig samen te zijn. Samen te eten. Maar ook om even stil te staan bij anderen. Zoals oorlogskinderen. Miljoenen kinderen zijn op de vlucht. Vaak zonder ouders. En met de feestdagen niet gezellig samen. Wel hebben ze nachtmerries, angst en verdriet. En ze raken achter op school. Sta samen even stil Organiseer een War Child kerstdiner, -ontbijt, -lunch voor je klas of school. Vraag een bijdrage voor het eten, zing kerstliederen of laat de afwas sponsoren. Alles is mogelijk en alle beetjes helpen. Voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kerst | Basisonderwijs | Vluchtelingen

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen. In zeer uitzonderlijke situaties kan dit onderwijs ook worden gevolgd bij een particuliere instelling. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker op 18 november aan de Tweede Kamer stuurde. De VO-raad en PO-Raad zijn blij met de extra ruimte voor leerlingen, maar tegelijkertijd bang voor juridisering en het ontstaan van nieuwe criteria voor ‘een uitzonderlijke situatie’, die leiden tot extra bureaucratie. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad | PO-Raad

Onderzoek naar loongebouw primair onderwijs

Onderzoek naar loongebouw primair onderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer hecht, net als de PO-Raad, groot belang aan flexibele routes voor instromende leraren, met daarbij ook aandacht voor academische verdieping en loopbaanperspectief. De Tweede Kamer debatteerde op 18 november over leraren en lerarenbeleid. Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd onderzoek te doen naar het loongebouw in het primair onderwijs. Uit dit onderzoek moet blijken of het loongebouw voldoende mogelijkheden biedt voor instroom van academisch opgeleide leraren in het basisonderwijs. De aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Lerarenagenda......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

WNT: nieuwe normen 2016

WNT: nieuwe normen 2016

Per 1 januari 2016 worden de verlaagde sectorale WNT-normen voor de onderwijssectoren vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De uitgangspunten van de regeling zijn eenvoud, transparantie en controleerbaarheid. De regeling, die in overleg met de onderwijssectoren is opgesteld, is op 17 november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. In september 2014 zijn de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het overleg gestart met partijen in het onderwijs over de verlaagde WNT-norm en een nieuwe regeling voor de onderwijssectoren voor 2016.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Meeste burn-outklachten in het onderwijs

Meeste burn-outklachten in het onderwijs

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk. Dat melden CBS en TNO. Het onderwijs is koploper als het gaat om het percentage werknemers met burn-outklachten: 1 op de 5 werknemers heeft ermee te maken. Dit is onder meer toe te schrijven aan de hoge werklast en de hoge mate van emotionele betrokkenheid die het werk meebrengt. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CBS