Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school

Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school

Duizenden leraren hebben op school te maken met verbaal of fysiek geweld door ouders of leerlingen. In het basisonderwijs hebben in het afgelopen schooljaar (schooljaar 2014-2015) zo’n 7.800 leraren te maken gehad met op henzelf gericht fysiek geweld door leerlingen. Het ging hierbij vooral om duwen, schoppen, slaan en (in mindere mate) het vernielen van persoonlijk eigendom. Zo’n 16.400 leraren hadden te maken met op henzelf gericht verbaal geweld door leerlingen. Hierbij ging het vooral om schelden en in mindere mate om bedreigende uitingen en pesten. Circa 13.300 leraren hebben te maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO

Betere benutting levert maximaal €205 miljoen op voor beter onderwijs

Betere benutting levert maximaal €205 miljoen op voor beter onderwijs

Betere benutting van openbaar vervoer voor studenten kan op termijn een bedrag tussen de €169 en €205 miljoen opleveren. Dat blijkt uit het advies van de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer. De Taskforce heeft onder voorzitterschap van Jeannette Baljeu onderzoek gedaan naar manieren om de kosten voor de ov-studentenkaart omlaag te brengen. Nu vindt de helft van het aantal reiskilometers door studenten plaats in de relatief dure spits. Als studenten minder (in de spits) reizen, ‘groener’ reizen en onderwijsinstellingen hun gebouwen beter benutten, levert dit een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

Regionale samenwerking; €72 miljoen voor beter beroepsonderwijs Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO | Investeringsfonds

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Bussemaker: menselijke maat de norm in mbo

Studenten en docenten moeten zich thuis voelen in het middelbaar beroepsonderwijs en wat te kiezen hebben. Daarom worden ‘grote’ mbo-scholen in principe verplicht hun opleidingen te verdelen in zelfstandige 'mbo-colleges' met een duidelijk herkenbaar en samenhangend opleidingsaanbod dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Aan het hoofd van deze colleges staat een collegedirecteur als aanspreekpunt voor de kwaliteit van het onderwijs, vergelijkbaar met een decaan in het wetenschappelijk onderwijs. Met deze maatregelen wil minister Jet Bussemaker (Onderwijs) het mbo-onderwijs herkenbaarder maken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsmbo → Dossier: MBO

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak werkloos dan inwoners van andere OESO-landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2015. De verschillen zijn vooral groot bij mensen die een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Van deze groep heeft in Nederland acht op de tien een baan. Over de gehele OESO genomen is dat driekwart....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OESO