Onderwijsnieuws Docentenplein

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Impuls voor goed muziekonderwijs op de pabo

Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Minister Bussemaker (cultuur) stelt daarom de komende jaren € 5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker vandaag samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs | Pabo

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie. De steden en de samenwerkingsverbanden maken hun afspraken bekend aan de vooravond van de tweede Thuiszitterstop. De afspraken zijn een regionale uitwerking van het landelijke...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuiszitters

Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR

Leer hoe leerlingen kunnen bijdragen aan onderzoek van NASA, KNMI, RIVM en WUR

GLOBE Nederland organiseert op 21 maart de jaarlijkse GLOBE dag. Op deze dag vertellen wetenschappers van o.a. KNMI, RIVM en Wageningen UR hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen doen metingen in de schoolomgeving en leren zo zelf onderzoek te doen en dragen gelijk bij aan meer kennis over natuur en milieu. Lancering Europese campagne GrowApp Met de GrowApp kunnen leerlingen animaties maken van de natuur zoals deze zich door de seizoenen heen ontwikkelt. Tijdens de campagne gaan leerlingen in heel Europa 6 boomsoorten volgen zullen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: GLOBE

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sluiten de kennissteden de citydeal ‘Kennis Maken’ om voor deze maatschappelijke vraagstukken een oplossing te onderzoeken. Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: City-deal

Koningin Máxima opent symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Koningin Máxima opent symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de Klas.’ Na de opening door Koningin Máxima spreekt prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. In interactieve workshops buigen de ruim 200 aanwezige leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders zich vervolgens over de mogelijkheden om structureel muziekonderwijs te introduceren en verankeren binnen hun basisscholen. Tijdens de gezamenlijke afsluiting worden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Muziekonderwijs