Onderwijsnieuws Docentenplein

Tien miljoen euro voor oplossen wachtlijsten internationale scholen

Tien miljoen euro voor oplossen wachtlijsten internationale scholen

Het kabinet en de regio’s Amsterdam en Den Haag stellen samen eenmalig 10,7 miljoen euro extra beschikbaar voor internationale scholen. Met dat geld kunnen circa 1.150 extra internationale leerlingen op korte termijn starten op dit type school. Met deze investering krijgen buitenlandse bedrijven en hun medewerkers meer zekerheid voor hun kinderen als ze naar ons land komen. Daarmee versterkt het kabinet het Nederlandse vestigingsklimaat. Minister Kamp, Economische Zaken (EZ): “Nederland is een aantrekkelijk land voor het internationaal bedrijfsleven. 900.000 arbeidsplaatsen in ons land...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Internationale-school

Concentratieproblemen middelbare scholieren

Concentratieproblemen middelbare scholieren

Niet elke les kan even enerverend of afwisselend zijn. Er zijn nu eenmaal perioden dat je van je leerlingen verwacht dat ze geconcentreerd aan een taak werken. En bij veel vakken moet er toch echt eerst theorie uitgelegd worden, voordat er mee aan de slag gegaan kan worden. En dan begint het: draaien, omkijken, fluisteren, bewegen, stoel-wippen en noem maar op. Concentratieproblemen steken de kop op. Op zich niks om je zorgen over te maken, kinderen blijven nu eenmaal kinderen. Met de bijbehorende spanningsboog....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Concentratieproblemen

Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start

Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start

Tien docenten kunnen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs gaan uitvoeren. Op 6 maart hebben zij hiervoor een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro ontvangen uit handen van Minister Jet Bussemaker (OCW). De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs. Ondersteuning van de overgang van mbo naar hbo , intensieve begeleiding en coaching door studenten onderling en gesprekken en een film over culturele diversiteit in de gezondheidszorg zijn voorbeelden van projecten die moeten bijdragen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Innovatie

Het nut van een thuisstudie voor leerling en docent

Het nut van een thuisstudie voor leerling en docent

Een thuisstudie- of cursus, kan het verschil maken bij het al dan niet slagen van leerlingen die net dat beetje extra nodig hebben om bepaalde stof tot zich te nemen. Met de opkomst van het digitale onderwijs is het volgen van een dergelijke studie- of cursus niet alleen goedkoper, maar ook een stuk simpeler geworden. Klassikaal onderwijs heeft zich door de digitalisering van deze markt verplaatst van de fysieke klas naar een online klas. Mede doordat er geen fysieke docent meer nodig is voor het lesgeven, kunnen de kosten die gerekend worden omlaag....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Thuisstudie | Examentraining

Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

Lerarenregister aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Zo krijgen ook leraren vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen. Staatssecretaris Sander Dekker: ‘Leraren werken in een omgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan. Maar voor hun eigen ontwikkeling is niet altijd ruimte. Daarom ben ik...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenregister